Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/1-36
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (1) 2018
Ekonomiczne aspekty kryptowalut

Autorzy: Halina Świeboda
Akademia Sztuki Wojennej Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
Słowa kluczowe: cyberprzestępczość kryptowaluty (waluty wirtualne) bitcoin
Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (371-378)
Klasyfikacja JEL: O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Katalog współczesnych zagrożeń ekonomiczno-gospodarczych ewoluuje pod wpływem nowych zjawisk, jako skutek dynamicznego rozwoju technologii informacyjno--komunikacyjnych i poszerza się czyniąc go nieskończonym. Technologie wzbogaciły instrumenta-rium działań przestępczych i umożliwiły dokonywanie czynów zabronionych w cyberprzestrzeni. W kontekście zagrożeń postrzegane są wirtualne waluty. Artykuł poświęcono analizie zjawiska wirtu-alnych walut, by na tej podstawie sformułować przypuszczalne konsekwencje i najbardziej realne cele dla Polski, póki jest jeszcze czas, aby podjęte działania były skuteczne i zabezpieczały interesy państwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bankier.pl.
2.Charatynowicz, J. (2017). Ekonomiczne aspekty cyberprzestępczości. Zagrożenia związane
3.z konwersją i transferem wirtualnych walut. W: J. Kosiński (red.). Przestępczość teleinfor-matyczna 2016. Szczytno: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
4.http://www.wirtualnemedia.pl.
5.https://satoshi.pl.
6.Majdan, K. (2016). Komputer-niewolnik. Zesłany do pracy w kopalni wydobywa kryptowalutę, bez wiedzy właściciela. Pobrano z: https://businessinsider.com.pl.
7.Musiał, M. (2013). Technologiczne uwarunkowania korzystania z pieniądza wirtualnego.
8.W: E. Bogacka-Kisiel (red.), Pieniądz wirtualny i determinanty jego rozwoju w sferze eko-nomii i finansów i prawa. Opole.
9.Raport EBC (2012, 2015). Wirtualne systemy walut.
10.Raport Internet Security Threat ISTR (2017).
11.Raport NCR. Norton Cybercrime Report.
12.Raport Wirutalne waluty (2014). Warszawa: Wardyński i wspólnicy.
13.Raport WizSec.
14.Roubini, N. (2016). The Mother Of All Asset Bubbles Will Burst In 2016. Economic Outlook. Pobrano z: http://www.businessinsider.com.
15.Sprawozdanie z działalności KNF z realizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu z 16 listopada 2000 r.
16.The Future Of Cryptocurrency. Investopedia Staff. Pobrano z: https://www.investopedia.com/ articles/forex/091013/future-cryptocurrency.asp#ixzz52dXzqYu2.
17.Wrona J. (2017). Bitcoin – jakie są korzyści i zagrożenia prawne wirtualnej waluty? Pobrano z: http://di.com.pl/bitcoin---jakie-sa-korzysci-i-zagrozenia-prawne-wirtualnej-waluty-58389.