Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/1-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (1) 2018
Ogólny cykl życia ataku cybernetycznego i jego markowowski model

Autorzy: Romuald Hoffman
Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki
Słowa kluczowe: atak cybernetyczny cyberatak cykl życia ataku cybernetycznego proces Markowa dyskretny w stanach łańcuch Markowa z ciągłym parametrem
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (121-130)
Klasyfikacja JEL: C02 C60 D81 L86
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W pracy zaproponowano ogólny cykl życia ataku cybernetycznego, który wyróżnia się od publikowanych w literaturze zasadniczo dwiema dodatkowymi fazami: identyfikacji potrzeb atakującego oraz zakończenia ataku cybernetycznego. Na bazie zdefiniowanego cyklu życia ataku przedstawiono stochastyczny model opisujący jego funkcjonowanie. Model bazuje na jednorodnym łańcuchu Markowa z ciągłym czasem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Coleman, K.G.J. (2012). Aggresssion in Cyberspace. W: Jasper S. (red.), Conflict and Cooperation in the Global Commons: A Comprehensive Approach for International Security (s. 105–119). Washington, DC: Georgetown University Press.
2.Hahn, A., Thomas, R.K., Lozano, I., Cardenas, A. (2015). A multi-layered and kill-chain based security analysis framework for cyber-physical systems. International Journal of Critical Infrastructure Protection, 11, 39–50.
3.Hutchins, E.M, Cloppert, M.J, Amin, R.M. (2011). Intelligence-driven computer network defense informed by analysis of adversary campaigns and intrusion kill chains. Pobrano z: http://www.lockheedmartin.com/content/dam/lockheed/data/corporate/documents/LM-White-Paper-Intel-Driven-Defense.pdf: Lockheed Martin.
4.Khan, M.S., Siddiqui, S., Ferens, K. (2018). A Cognitive and Concurrent Cyber Kill Chain Model. W: Daimi K. (red.), Computer and Network Security Essentials. Cham, Switzerland: Springer.
5.Lawler, G.F. (2006). Introduction to Stochastic processes. London–New York: Chapman and Hall/CRC Taylor and Francis Group.
6.Stanik, J., Hoffmann, R.(2017), Model ryzyka procesów biznesowych, W: Ekonomiczne Problemy Usług, 1/2017 (126), (s. 325-338), Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
7.Spring, J.M., Hatleback, E. (2017). Thinking about intrusion kill chains as mechanisms. Journal of Cybersecurity. Pobrano z: https://doi.org/10.1093/cybsec/tyw012: Oxford Academic.