Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866     DOI: 10.18276/epu.2018.131/1-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (1) 2018
Accounting problems in e-commerce
(PROBLEMY RACHUNKOWOŚCI W E-COMMERCE)

Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (19-30)
Klasyfikacja JEL: M40 M41 M42 M48 M49
Słowa kluczowe: e-commerce księgowość UE Europa
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Anita Atanassova
University of Economics in Varna

Abstrakt

Celem artykułu jest podsumowanie problemów księgowych w e-commerce i zaproponowanie pewnych rozwiązań. Brak jasnych i akceptowalnych na całym Świecie zharmonizowanych norm prawnych dotyczących księgowania i opodatkowania handlu elektronicznego, niewystarczające kompetencje w dziedzinie handlu elektronicznego i księgowości, możliwości handlu elektronicznego na granicy uchylania się od opodatkowania i działanie w tzw. szarej strefie, niewystarczające badania problemów księgowych w e-handlu, możliwość audytu elektronicznego w czasie rzeczywistym, księgowości, zarządzania, analizy, potrzeba odpowiedniego i niezawodnego oprogramowania jak też kompetentnego personelu etycznego – to tylko część problemów znajdujących się w polu naszego zainteresowania. Proponowane rozwiązania są adekwatne do problemów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brandas, C., Megan, O., Graciunescu, M. (2013). Study on the Impact of E-Commerce on Tax and Accounting Activities. World Applied Sciences Journal, August, 534–539.
2.Czaplewski, M. (2016). E-commerce in Poland and Denmark – comparative analysis and development trends. The Business and Management Review, 5 (7), 399–403.
3.European Commission (2018). EC Press relies 18 January 2018, VAT: More flexibility on VAT rates, less red tape for small businesses.Retrieved from: http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-18-185_en.htm?2nd-language=fr (20.01.2018).
4.Ecommerce Europe (2017). European ecommerce report 2017. Retrieved from: https://www.ecommerce-europe.eu/research/ecommerce-europe-reports (1.01.2018).
5.Ecommerce foundation (2016). Global B2C E-commerce Report. Retrieved from: https://www.ecommercewiki.org/wikis/www.ecommercewiki.org/images/5/56/Global_B2 C_Ecommerce_Report_2016.pdf (1.01.2018).
6.Ecommerce guide (2017). What is e-commerce. Retrieved from: https://ecommerceguide.com/guides/what-is-ecommerce/ (1.01.2018).
7.EUR-Lex (2006). Council Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax. Retrieved from: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32006L0112 (1.01.2018).
8.EUR-Lex (2013). Directive 2013/34/EU on annual and consolidated financial statements and related reports. Retrieved from: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri= CELEX:32013L0034 (1.01.2018).
9.EUR-Lex (2014). Regulation 537/2014 on specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities. Retrieved from: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/? uri=CELEX:32014R0537 (1.01.2018).
10.European Commission (2017). Final report on the E-commerce Sector Inquiry. Retrieved from: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiry_final_report_en.pdf (1.01.2018).
11.Eurostat (2017). E-commerce statistics. Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/E-commerce_statistics (1.01.2018).
12.Eurostat (2015). Statistics on small and medium- sized enterprises. Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_small_and_mediumsized_enterprises (1.01.2018).
13.Eurostat Statistics Explained (2017). E-commerce statistics for individuals. Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-commerce_statistics_for_indivi duals#.C2.A0 Most_popular_online_purchases:_clothes_and_sports_goods (1.01.2018).
14.Gaspareniene, L. Remeikiene, R. (2015). Digital Shadow Economy: a Critical Review of the Literature. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6 (6 S5), 402–409.
15.Hartmans, A. (2017). Amazon CEO Jeff Bezos is once again the richest person in the world. Retrieved from: http://www.businessinsider.com/amazon-ceo-jeff-bezos-richest-manworld-career-life-story-2017-7?op=1 (1.01.2018).
16.Hicks, J. (2004). E-commerce and Its Impact on the Accounting Profession. UNC Greensboro Journal of Student Research in Accounting 1, 1–16.
17.Law, J. (2012). Auditing in an e-commerce environment. Retrieved from: http://uwcisa.uwaterloo.ca/Biblio2/Topic/ACC626%20Auditing%20in%20an%20Ecommerce%20Environment%20J%20Law.pdf (1.01.2018).
18.Livnat, J. (2012). E-Commerce Companies Characteristics and Unique Accounting Methods. Retrieved from: people.stern.nyu.edu/jlivnat/private/Unique accounting aspects.ppt (1.01.2018).