Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866     DOI: 10.18276/epu.2018.130-21
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 130 2018
Różnice w wielkości wpływów z turystyki międzynarodowej między Polską a innymi krajami europejskimi

Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (217-228)
Klasyfikacja JEL: C65 L83 Z32
Słowa kluczowe: turystyka międzynarodowa przychody z turystyki liczba przyjazdów analiza przyczynowa
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Anna Turczak
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Wydział Ekonomii i Informatyki

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie wpływu dwóch czynników na zróżnicowanie wybranych krajów Europy pod względem wielkości wpływów z turystyki międzynarodowej. Czynniki te są następujące: liczba odwiedzających oraz średnie wydatki zrealizowane przez jednego turystę. Do oceny wpływu odchyleń wymienionych czynników na odchylenie wielkości całkowitych rocznych przychodów z turystyki wykorzystano metodę logarytmiczną. Wartości odnoszące się do Polski porównano z wynikami uzyskanymi dla każdego z przebadanych państw i na tej podstawie wyciągnięto wnioski końcowe.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Fletcher, J. (2012). Economics of International Tourism. W: T. Jamal, M. Robinson (red.), The SAGE Handbook of Tourism Studies (s. 166–187). USA: SAGE Publications.
2.Kuczera, K. (2014). Strategia rozwoju miasta Szczecina a jego wizerunek w świetle wyników badań. Przegląd Organizacji, 11, 35–43.
3.Pająk, K., Dahlke, P., Kvilinskyi, O. (2016). Determinanty rozwoju regionalnego – współczesne odniesienie. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 9, 109–122.
4.Pluta, A. (2013). Zarządzanie czasem – mocna czy słaba strona pracownika XXI wieku? Edukacja Humanistyczna, 1 (28), 147–155.
5.Pluta, A. (2014). Uwarunkowania kształtowania relacji praca–życie pozazawodowe współczesnych pracowników. W: R. Tomaszewska-Lipiec (red.), Relacje praca–życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki (s. 178–193). Bydgoszcz: Wyd. UKW.
6.Turczak, A. (2013). Wydajność pracy i udział ludności pracującej a PKB per capita w krajach Unii Europejskiej. W: P. Zwiech (red.), Zróżnicowanie gospodarek unijnych – aspekty ekonomiczne (s. 10–26). Szczecin: ECONOMICUS.
7.Turczak, A. (2016). Differences in Tourism Receipts Between Mexico and Other Countries. Estudios en Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad de Celaya, 6, 65–81.
8.UNWTO Tourism Highlights 2014 (2015, 2016) Edition (unwto.org).