Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866     DOI: 10.18276/epu.2018.130-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 130 2018
Manipulacja w procesie dowodzenia

Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (67-75)
Klasyfikacja JEL: M12
Słowa kluczowe: manipulacja wywieranie wpływu dowodzenie motywacje obronność
Autorzy: Zdzisław Knecht
Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu Wydział Zarzadzania

Daniel Pałka
Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu Wydział Zarzadzania

Abstrakt

Artykuł dotyczy relacji przełożony–podwładny pod względem użycia technik wywierania wpływu. Badana była obecność oraz świadomość i opinie użycia technik manipulacyjnych oraz ich miejsca w wykonywaniu zadań w procesie dowodzenia. Na podstawie literatury opisano istotę powyższych kategorii, przeprowadzono w terenie własne badania ankietowe wśród wojskowych oraz uogólniono wnioski i opinie badanych dotyczące wykorzystywania manipulacji jako motywatora w procesie dowodzenia. Opinie zebrano w trzech korpusach wojskowych: oficerskim, podoficerskim i żołnierzy zawodowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Armstrong, M. (2007). Zarządzanie ludźmi. Poznań: Rebis.
2.Bielski, M. (2002). Podstawy teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: C.H. Beck.
3.Bralczyk, J. (2004). Język na sprzedaż. Gdańsk: GWP.
4.Cialdini, R. (2009). Wywieranie wpływu na ludzi, teoria i praktyka. Gdańsk: GWP.
5.Creveld, M. (2014). Dowodzenie na wojnie. Warszawa: Tetragon.
6.Garcia-Guiu, C., Moya, M., Molero, F. i in. (2016). Transformational Leadership and Group Potency in Small Military Units: The Mediating Role of Group Identification and Cohesion. Journal of Work and Organizational Psychology – Revista de Psicologia del Trabajo y de las Organizaciones, 32 (3), 145–152.
7.Gołąb, Z., Kołcz, S. (1974). Współczesne dowodzenie wojskami. Warszawa: MON.
8.Grabowski, K., Dąbrowski, C. (2008). Poglądy i doświadczenia. Wrocław: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych.
9.Hartley, G., Karinch, M. (2011). Podręcznik manipulacji. Warszawa: Bellona. https://pl.wikipedia.org/wiki/Charyzma (17.01.2017).
10.Knecht, Z. (2002). Metody uczenia się i zasady pisania prac dyplomowych. Wrocław: BK-Nauka.
11.Knecht, Z., Krysze-Jasiński, R., Pasiak, O. (2016). Poziom znajomości promocji bezpieczeństwa wśród studentów wybranych uczelni wyższych. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, 3 (32), 143–161.
12.Knecht, Z., Tarczewska, M. (2014). Współczesne uwarunkowania organizacji. Wrocław: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych.
13.Knecht, Z., Tarczewska, M., Żeligowski, H. (2015). Anatomia sytuacji kryzysowych, czyli przemożna siła plotki. Gospodarka – Rynek – Edukacja, 4 (16), 21–27.
14.Kręcikij, J., Wołejszo, J. (2007). Podstawy dowodzenia. Warszawa: AON.
15.Krzyżanowski, L. (1999). O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, filozofia, dylematy. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
16.Ledzianowski, J., Michaluk, A. (2007). Modernizacja kształcenia podchorążych na kierunku zarządzanie – wyzwania i postulaty. Wrocław: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych.
17.Mayer, R. (2006). Sztuka argumentacji. Gdańsk: GWP.
18.Pfeffer, J. (2017). Przewodzenie – mity i prawdy. Poznań: Rebis. Proces dowodzenia (2017). Pobrane z: http://blog.gunfire.pl/wp-content/uploads/2013/05/Proces-dowodzenia-zrodlo-DD-3.2.5.jpg (1.04.2017).
19.Smal, T. (2003). Lider w szkoleniu technicznym. W: M. Kaliński (red.), Lider wojskowy u progu XXI wieku (s. 31–37). Warszawa: MON.
20.Śmiałek, M.J. (2003). Przewodzenie w kierowaniu – potrzeby i wyzwania. Poznań: Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu.
21.Trzoda, M. (2004). Zasady i wymagania dowodzenia. Warszawa: AON.
22.Urbaniak, A. (2017). Metody manipulacji – 5 technik wywierania wpływu na ludzi. Pobrane z: PoradnikZdrowia.pl (1.04.2017).
23.Wierzbicki, P. (1987). Struktura kłamstwa. Londyn: Aneks.
24.Wirtz, J., Commanding Military Power: Organizing for Victory and Defeat on the Battlefield. International Affairs, 93 (6), 1476–1477.
25.Wołejszo, J. (2007). Struktury organizacyjne w organizacji wojskowej. W: J. Kręcikij, J. Wołejszo (red.), Podstawy dowodzenia. Warszawa: AON.