Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.130-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 130 2018
Media społecznościowe jako determinanta rozwoju usług turystycznych

Autorzy: Liwia Delińska
Uniwersytet Gdański Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: media społecznościowe zachowania konsumentów turystyka
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (17-25)
Klasyfikacja JEL: L83 M31 Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Kształtowanie potrzeb, pozyskiwanie informacji, porównywanie możliwości, decyzja o zakupie i doświadczenia pozakupowe coraz częściej mają miejsce w internecie. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, w jaki sposób media społecznościowe wspomagają procesy decyzyjne konsumentów w zakresie nabywania usług turystycznych. Dokonano krytycznej analizy literatury i przeglądu dotychczasowych badań, następnie przeprowadzono obserwację aktywności przedstawicieli branży turystycznej w mediach społecznościowych. W strukturze artykułu uwzględniono charakterystykę mediów społecznościowych i rynku usług turystycznych, ukazano, jak wykorzystywane są media społecznościowe w turystyce oraz przedstawiono ich związek z zachowaniami turystów przed podróżą i w jej trakcie, a na końcu sformułowano wnioski. Praca może stanowić wartość poznawczą i aplikacyjną dla potencjalnych interesariuszy świadczących usługi turystyczne. Znajomość zachowań konsumentów umożliwia praktyczne wykorzystanie mediów społecznościowych, które stają się determinantą rozwoju opisywanego rynku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aichner, T., Jacob, F. (2015). Measuring the Degree of Corporate Social Media Use. International Journal of Market Research, 57 (2), 257–275.
2.Deloitte (2015). Travel Consumer. Engaging the Empowered Holidaymaker 2015. Pobrane z: www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/consumer-business/deloitte-uk-travel-consumer-2015.pdf (14.07.2017).
3.Gaworecki, W. (2003). Turystyka. Warszawa: PWE.
4.Guggenheim, J., Kremser, S., Jhunjhunwala, P., McCaleb, T., Garcia-Mon, A.A., McCabe, L. (2014). Travel Goes Mobile. Pobrane z: www.bcgperspectives.com/content/articles/transportation_travel_tourism_digital_economy_travel_goes_mobile/ (16.07.2017).
5.GUS (2017). Turystyka w 2017 roku. Pobrane z: www.stat.gov.pl (5.07.2017).
6.Janiszewska, A. (2017). Nawet najdłuższa podróż zaczyna się w internecie... Pobrane z: www. thinkwithgoogle.com/intl/pl-pl/article/nawet-najdluzsza-podroz-zaczyna-sie-w-internecie/ (14.07.2017).
7.Kachniewska, M. (2015). Potencjał mediów społecznościowych w obszarze popularyzacji aktywności turystycznej. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 50, 35–48.
8.Kaplan, A.M., Haenlein, M. (2010). Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. Business Horizons, 53 (1), 59–68.
9.Kawik, A. (2017). Turystyka coraz mocniej związana z mediami społecznościowymi. Pobrane z: www. socialpress.pl/2011/07/turystyka-coraz-mocniej-zwiazana-z-mediami-spolecznosciowymi/ (12.07.2017).
10.Kaznowski, D. (2014). Social media – społeczny wymiar Internetu. W: J. Królewski (red.), E-Marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy (s. 69–91). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
11.Kot, S., Ferencová, M., Karas, L. (2012). Cena jako czynnik wpływający na wybór pakietów wakacyjnych przez klientów sektora turystycznego. Marketing i Rynek, 5, 22–28.
12.Oleksiuk, A. (2009). Marketing usług turystycznych. Warszawa: Difin.
13.Paris, C.M. (2012). Flashpacking: A Discussion of Independent Travel in a Digital World. Information and Communication Technologies in Tourism, 25–27, 191–202.
14.Patyra, A., Dłużewska A. (2015). Backpacking – historia, ramy, rozwój. Turystyka Kulturowa, 11, 40–54.
15.Schivinski, B., Dąbrowski D. (2016). The Effect of Social Media Communication on Consumer Perceptions of Brands. Journal of Marketing Communications, 22 (2), 189–214.
16.Sławińska, M. (2012). Odrębności sektorowe marketingu. W: H. Mruk, B. Pilarczyk, M. Sławińska (red.), Marketing. Koncepcje, strategie i trendy (s. 34–47). Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
17.TNS Polska (2016). Marketing mobilny w Polsce 2016. Pobrane z: www.tnsglobal.pl/coslychac/ files/2015/05/POLSKA_JEST_MOBI_2015.pdf (14.07.2017).
18.Ye, Q., Lawb, R., Gu, B. (2009). The Impact of Online User Reviews on Hotel Room Sales. International Journal of Hospitality Management, 28, 180–182.