Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866     DOI: 10.18276/epu.2018.130-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 130 2018
Wykorzystanie źródeł internetowych do pozyskiwania informacji o usługach turystycznych podczas planowania podróży

Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (7-16)
Klasyfikacja JEL: L83 M31
Słowa kluczowe: źródła informacji planowanie turystyka internet
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Krzysztof Borodako
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Zarządzania

Abstrakt

Rozwój internetu spowodował łatwiejszy dostęp turystów do informacji o miejscu planowanego wyjazdu. Jednocześnie, wykorzystując internet, osoby podróżujące mogą z łatwością nawiązać kontakt z dostawcami usług w miejscu docelowym z pominięciem zarówno biur podróży, jak i innych pośredników.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bettman, J.R. (1979). Information Processing Theory of Consumer Choice. Boston, MA: Addison Wesley.
2.Bonn, M.A., Furr, H.L., și Susskind, A.M. (1998). Using the Internet as a Pleasure Travel Planning Tool: An Examination of the Sociodemographic and Behavioral Characteristics Among Internet Users and Nonusers. Journal of Hospitality & Tourism Research, 22 (3), 303–317.
3.Jaremen, D., Michalska-Dudek, I., Rapacz, A. (2016). Wirtualizacja zachowań konsumentów na rynku turystycznym jako źródło wiedzy w podejmowaniu decyzji marketingowych. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 43 (2), 85–93.
4.Jaremen, D.E. (2014). Wirtualizacja zachowań konsumenta na rynku turystycznym. Marketing i Rynek, 11, 374–383.
5.OTX (2008). Nearly 75% of Families Use Internet to Plan Summer Vacations, Two-Thirds Haven’t Booked Travel, AOL’s Platform-A Survey Finds. Pobrane z: https://www.businesswire.com (12.06.2017).
6.PBS (2014). Raport z badania krajowego rynku turystycznego. Warszawa: POT.
7.Senecal, S., Nantel, J. (2004). The Influence of Online Product Recommendations on Consumers Online Choices. Journal of Retailing, 80, 159–169. Pobrane z: http://dx.doi.org/10.1016/j.jretai.2004.04.001 (12.06.2017).
8.Sun, C., Liu, Y. (2008). Online Travelers’ Consumption Behaviors and Application of Travel Websites under the Environment of Web2.0. Huadong Economics Management, 22, 122–132.
9.Weber, K., Roehl, W.S. (1999). Profiling People Searching for and Purchaising Travel Products on the World Wide Web. Journal of Travel Research, 37 (3), 291–298.
10.Wodejko, S. (1997). Ekonomiczne zagadnienia turystyki. Warszawa: PWSH.
11.Xiang, Z., Wöber, K., Fesenmaier, D.R. (2008). Representation of the Online Tourism Domain in Search Engines. Journal of Travel Research, 47, 137–150. Pobrane z: http://dx.doi. org/10.1177/0047287508321193 (12.06.2017).
12.Zins, A.H. (2007). Exploring Travel Information Search Behavior Beyond Common Frontiers. Information Technology & Tourism, 9, 149–164.
13.Żabińska, T. (1994). Zachowania turystyczne gospodarstw domowych. Uwarunkowania. Prawidłowości. Przyszłość. Katowice: Wyd. AE w Katowicach