Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.128-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 128 2017
Analysis of the development of Polish ferry market in context of selected external determinants
(Analiza rozwoju polskiego rynku żeglugi promowej w kontekście wybranych czynników zewnętrznych)

Autorzy: liona Urbanyi-Popiołek
Gdynia Maritime University
Słowa kluczowe: rynek promowy Południowy Bałtyk wymiana handlowa
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (21-33)
Klasyfikacja JEL: R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Polski rynek żeglugi promowej jest ważnym segmentem przewozów promowych w regionie Morza Bałtyckiego. Linie z polskich portów tworzą istotne ogniwo w przewozach ładun­ków tocznych między Środkową Europą a Skandynawią. Wzrost obrotów handlowych generuje popyt na przewozy promowe z polskich portów. Celem artykułu jest analiza wybranych czynników wpływających na wielkość zapotrzebowania na usługi przewoźników promowych. W artykule sku­piono się na przewozach ładunków; ruch pasażerski nie był przedmiotem badań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Daduna, J.R., Hunke, K., Gunnar Prause, G. (2012). Analysis of Short Sea Shipping-Based Logistics.
2.Journal of Shipping and Ocean Engineering, 2.
3.Grzelakowski, A.S. (2010). Rozwój transport morskiego w Regionie Morza Bałtyckiego. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 67.
4.Kizielewicz, J., U rbanyi-Popiołek, I. (2015). Rynek usług morskiej żeglugi wycieczkowej. Warszawa:
5.Wydawnictwo Nankowe PWN.
6.Musso, E., Paixao Casaca, A.C., Lynce, A.R. (2010). Economics of Short Sea Shipping. In: C.
7.Granunenos (ed.), The Handbook of Maritime Economics and Business. Londyn: Lloyd's List.
8.Paixao Casaca, A.C., Marlow, P.B. (2009). Logistics strategies for short sea shipping operation as
9.part of multimodal transport chains. Marine Policy and Management, 36 (1).
10.Shippax Guide 16 (2016). Halmstad: Shippax. Ship pax Market 1 O (2010). Halmstad: Shippax. Ship pax Market 12 (2012). Halmstad: Shippax. Shippax Market 14 (2014). Halmstad: Shippax. Ship pax Market 16(2016). Halmstad: Shippax.
11.Stapford, M. (2009). Maritime economics. Londyn-Nowy Jork: Routledge Taylor & Francis Group. SED Statistic Demnark.
12.SCB Statistic Sweden.
13.SSE Statistic Norway.