Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-28
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (2) 2017
Społeczna kontrola rozwoju naukowo-technologicznego społeczeństwa informacyjnego

Autorzy: Halina Świeboda
Akademia Sztuki Wojennej
Słowa kluczowe: badania ocenowe technologia technika rozwój społeczna kontrola
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (277-284)
Klasyfikacja JEL: O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Między techniką i technologią, a systemem społeczno-ekonomicznym, politycznym czy bezpieczeństwa zachodzi ścisła relacja, przynosząc skutki zarówno pozytywne, jak i nega­tywne. Artykuł poświęcono identyfikacji podobieństw i różnic modeli oceniających i wartościują­cych stosowanych w badaniu techniki i technologii. Zaprezentowano porównanie pomiędzy klasycznym i partycypacyjnym modelem TA
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bijker, W.E., Hughes, T.P., Trevor, J. (red.) (1987). Bijker, W.E., Law, J. (1992). Shaping tech-
2.nology/building society: Studies in sociotechnical change. MIT Press.
3.Bucchi, M., Neresini, F. (2008). Science and Public Participation. W: J.E. Hackett, http://eptanetwork.org.
4.Kazimierczak, J. Ocena oddziaływań społecznych innowacyjnych produktów i technologii (,,Technology Assessment"). Pobrano z: http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/ artyk _pdf _ 2013/pO 11.pdf.
5.O. Amsterdamska, M. Lynch, J. Wajcman (red.), Handbook of Science and Technology Studies (s. 449-473). Cambridge, Mass.: MIT Press.
6.Pinch, T.J., Bijker, W.E. (1984). The social construction of facts and artifacts. Social Studies of Science, 14 (3).
7.Rip, A., Schot, J., Misa, J.T. (1995). Managing Technology in Society. The Approach of Con-structive Technology Assessment. London, New York: Pinter Publishers.
8.Sclove, R. (2010). Reinventing Technology Assessment: A 21st Century Model. Washington, DC:
9.Science and Technology Innovation Program, Woodrow Wilson International Center for Scholars, April.
10.Sienkiewicz, P. Świeboda, H., i in. (2013). Analiza porównawcza metod i technik analizy i oceny szans i zagrożeń, wyzwań i ryzyka z punktu widzenia kryteriów użyteczności w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: AON.
11.Stankiewicz, P. (2015). Klasyczna i partycypacyjna ocena technologii. Studia BAS, 3 (43), s. 39. The social construction of technological systems: New directions in the sociology and history of technology. Cambridge: MA:MIT Press.
12.Zacher, L. (red.) (1984 ). Polska 2000. Społeczne wartościowanie techniki (wybrane zagadnienia), nr 2 (s. 9-10). Zakład Narodowy im. Ossolińskich, PAN.