Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (2) 2017
Sprzedaż elektroniczna przedsiębiorstw w Unii Europejskiej

Autorzy: Ewa Prałat
Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania
Słowa kluczowe: handel elektroniczny sprzedaż internetowa EDI
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (115-123)
Klasyfikacja JEL: H57 L86 M21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedsiębiorstwa Unii Europejskiej prowadzą sprzedaż elektroniczną, w której stroną kupującą mogą być odbiorcy indywidualni, inne przedsiębiorstwa, a także organy admini­stracji publicznej. W zależności od rodzaju rynku docelowego używane są różne metody sprzeda­ży - sprzedaż poprzez stronę internetową wykorzystana być może na każdym rynku (B2C, B2B oraz B2G), natomiast sprzedaż z zastosowaniem wiadomości typu EDI dotyczy niemal wyłącznie obszaru B2B. W artykule przeanalizowano popularność tych rozwiązań na poszczególnych ryn­kach docelowych krajów unijnych. Porównano też przychody, jakie generuje tam każdy z rodzajów sprzedaży.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Eurostat (2016). Digital economy and society statistics. Pobrane z: http://ec.europa.eu/ euro-stat/statistics-explained/index.php/Digital_economy _and _society (3. O 1.2017).
2.Dębicka, O. (2012). Wykorzystanie koncepcji EDI w usprawnieniu procesów biznesowych. Stu¬dia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, 9.
3.GUS (2016). Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębior¬stwach. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/ (7.01.2017).
4.Prałat, E. (2016). Możliwości elektronicznych zakupów na polskim rynku B2B. Raport serii PRE nr 15 Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.
5.Sana (2016). ED! and B2B e-commerce. Sana Commerce e-book.
6.Żurak-Owczarek, C. (2011). Technologie informacyjne determinantą współczesnego biznesu.
7.Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.