Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (2) 2017
Poprawa jakości specyfikacji wymagań za pomocą przykładów

Autorzy: Grażyna Hołodnik-Janczura
Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki
Słowa kluczowe: cel biznesowy kryteria jakości specyfikacja wykonywalna wspólny język
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (73-82)
Klasyfikacja JEL: M15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artyknłu jest porównanie dwóch, różnie nazywanych metodyk, mających na celu poprawę jakości specyfikacji wymagań w zwinnych projektach IT. Omówiono podstawowe zasady podejścia Adzica i EDD Northa. Przedstawiono listę powszechnie stosowanych kryteriów jakości, którą uzupełniono o dwa kryteria, istotne dla rozważanego problemu. Wyniki analizy porównawczej, przeprowadzonej ze względu na opisane kryteria, wskazują na istniejące w zapre­zentowanej koncepcji, poszukiwane możliwości poprawy jakości specyfikacji wymagań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adzie, G. (2014). Specyfikacja na przykładach. Gliwice: HELION.
2.Ambler, S. (2000). Surveys Exploring the Current State of Information Technology Practices.
3.Pobrano z: http://www.arnbysoft.com/surveys/ (30.12.2016).
4.Cohn, M. (2010). Succeeding with Agile. Addison-Wesley.
5.Crosby, P.B. (1979). Quality is Free: The Art of Making Quality Certain. Nowy Jork: McGraw¬Hill.
6.Evans, D. (2003). Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software. Addi-son-Wesley Professional.
7.Highsmith, J. (2009). Agile project Management: Creating Innovative Products. Addison-Wesley Professional.
8.Hołodnik-Janczura, G. (2017). The Extension of U ser Story Template Structure with an Assess¬ment Question Based on the Kano Model. W: J. Świątek, Z. Wilimowska, L. Borzemski, A Grzech (red.), Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 37th International Conference on Information Systems Architecture and Technology - !SAT 2016 - Part III. Series: Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 523, (s. 137-151), Springer.
9.IEEE Standard 830-1998 (2009). Institute of Electrical and Electronics Engineers. ISO/lEC 9126-1:2000.
10.Jones C. (2009-2012). Software Requirements and the Ethics of Software Engineering. Pobrano z: www.concpts.gilb.com (2.01.2017).
11.Juran, J.M., Gryna, M. (1970). Quality Planning and Analysis: From Product Development through Use. Nowy Jork: McGraw-Hill.
12.North, D. (2006). Introducing-EDD. Pobrano z: https://dannorth.net/introducing-
13.bdd/(30.12.2016).
14.North, D. (2012). EDD-is-like-TDD-if. Pobrano z: https://dannorth.net/2012/05/31/ bdd-is-like¬tdd-if/ (30.12.2016).
15.Smart, J.F. (2016). EDD w działaniu. Gliwice: HELION. www.uio.no/studier/enmer/matnat/ifi/INF5181/hll/undervisningsmateriale/reading-materials/Lecture-06/04Zubrow IS025000 SW Quality Measurement. pdf (20. 07.2016). www.projectsmart.co.uk/white-papers/chaos-report. pdf (2014 ).