Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (2) 2017
E-services in Poland - selected research findings
(E-usługi w Polsce-prezentacja wybranych wyników badań)

Autorzy: Piotr Gutowski
University of Szczecin WydziałZarządzania I Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: społęczeństwo informacyjne e-usługi
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (65-72)
Klasyfikacja JEL: O39 O52
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki badania delfickiego oraz badania ankietowego społeczeństwa w Polsce, które dotyczyły ważności, korzystania, częstości korzystania, znajomo­ści oraz stanu rozwoju e-usług w Polsce w kontekście kreującego się społeczeństwa informacyj­nego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Budziewicz-Guźlecka, A. (2012). Management of Changes in Enterprises as a Form of Adapta¬tion to E-Economy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Scientific Journal. Service Management, 8, 206.
2.Czaplewski, M. (2016). E-commerce in Poland and Demnark-comparative analysis and develop¬ment trends. The Business & Management Review, 7 (5), 399-403.
3.Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M., Wódkowski, A. (2009). E-usługi a społeczeństwo informacyj¬ne. Warszawa: Difin.
4.Drab-Kurowska, A. (2012). E-commerce in modern economy. In: 12th International scientific conference globalization and its socio-economic consequences. Żylina: Uniwersytet w Żylinie.
5.Flis, R., Szut, J., Mazurek-Kucharska, B., Kuciński, J. (2009). £-usługi-definicja i przykłady.
6.Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektro¬nicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe. Warszawa: PARP.
7.Nicholas, D. (2001). Ocean potrzeb informacyjnych w dobie Internetu. Warszawa: SBP. Regulation of the Minister of Regional Development of 13th August 2008 on provision of finan¬cial aid by the Polish Enterprise Development Agency to support creation and develop¬ment of e-commerce under the Operational Programme of Innovative Economy, 2007- 2013 (JoL no. 153 item 956, § 3.1.3, p. 8258).