Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (2) 2017
Chmura obliczeniowa - możliwości wdrożenia w kontekście użycia popularnych platform

Autorzy: Patryk Dobrosiński
Uniwersytet Łódzki

Łukasz Zakonnik
Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Katedra Informatyki Ekonomicznej
Słowa kluczowe: chmura obliczeniowa ochrona środowiska
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (45-53)
Klasyfikacja JEL: M15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W prezentowanym artykule autorzy przedstawiają charakterystykę chmury obli­czeniowej w kontekście możliwości wdrożenia nie tylko przez duże ale także i male oraz mikro przedsiębiorstwa. Przedstawione zostają najpopularniejsze platformy usług przetwarzania w chmurze. Uwaga zwrócona zostaje także na m.in. takie aspekty jak możliwość ochrony środo­wiska poprzez wykorzystanie usług chmurowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czerwonka, P., Zakonnik, Ł. (2016). Bezpieczeństwo prywatnych chmur obliczeniowych w kontekście dynamicznego rozwoju ICT. Ekonomiczne Problemy Usług, 123, 193-202.
2.Fryźlewicz, Z., Nikończuk, D. (2012). Windows Azure. Wprowadzenie do programowania w chmurze. Gliwice: Helion.
3.Ganani, M. (2015). Analysis of the Havij SQL Injection tool, W: Check Point Threat Intelligence and Research, San Carlos: Check Point. Pobrano z: http://blog.checkpoint.com/ 2015/05/14/analysis-havij-sql-injection-tool/ (9.01.2017).
4.Joszczuk-Januszewska, J. (2013). Aspekty ochrony środowiska naturalnego w chmurze oblicze-niowej. Współczesne Problemy Zarządzania, 1.
5.Kamiński, R., Kulisiewicz, T. (2014). Chmura hybrydowa. Perspektywy rozwoju, oceny i postawy potencjalnych i obecnych użytkowników. Warszawa: E2K. Pobrano z: http://www.e2k.pl/ public/news/27ff33d27e88cde33fa93 l 734af9b23a.pdf (9.01.2017).
6.Kubalińska, M. (2012). Szanse i zagrożenia dostępności usług i przetwarzania informacji.
7.W: B. Wit, M. Juszczyk (red.),Technologie mobilne, przetwarzanie w chmurze oblicze¬niowej - nowe narzędzia.nowe możliwości (s. 103-110). Lublin: PTI.
8.Maliński, P. (2008). Co to jest google app engine? Pobrano z: http://www.python.rk.edu.pl/ w/p/co-jest-google-app-engine/ (9.01.2017).
9.Mateos, A., Rosenberg, J. (2011). Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu. Gliwice:
10.Helion.
11.Osterwalder, C. (2013). Internet. Cloud computing. Przetwarzanie na dużą skalę i bezpieczeństwo danych. W: G. Szpor (red.), Internet. Cloud Computing. Przetwarzanie w chmurach (s. 13-24). Warszawa: C.H. Beck.
12.Reeve, R., Neuman, S. (2011). Carbon Disclosure Project Study 2011, Cloud Computing - The IT Solution for the 21st Century. Pobrano z: http://ericksonstrategies.com/wp-content/uploads/2014/06/2011 _ Cloud-Computing-The-IT-Solution-for-the-21 st-Century.pdf (9.01.2017).
13.Światła, K. (2013). Dopuszczalność przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej w chmurze. W: G. Szpor (red.), Internet. Cloud computing. Przetwarzanie w chmurach (s. 131-142). Warszawa: C.H. Beck.
14.Tulloch, M. (2013). Windows Azure Team, Introducing Windows Azure For IT Professionals.
15.Washington: MS Press.
16.Zakonnik, Ł., Czerwonka, P. (2015). Ewolucja i perspektywy rozwoju prywatnych chmur obli-
17.czeniowych. Mity i fakty. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVI (9/1), 157-170. https://appengine.google.com/ (9.01.2017).
18.https://aws.arnazon.com (9.01.2017).
19.https://azure.rnicrosoft.com/ (9.01.2017).
20.http://websecurity.pl/, Identyfikacja zagrożeń dla usług w chmurze (9.01.2017). https://www.citrix.corn.pl/ (9.01.2017).