Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Znaczenie targów w procesie przekazywania informacji– kontekst ery informacyjnej

Autorzy: Marcin Gębarowski
Politechnika Rzeszowska
Słowa kluczowe: targi funkcja informacyjna targów era informacyjna
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (93-102)

Abstrakt

Od dziesięcioleci targi są traktowane jako wielofunkcyjne wydarzenia, pozwalające na realizację zróżnicowanych celów przez wystawców. W dobie społeczeństwa informacyjnego zyskują jednak na znaczeniu nowoczesne, alternatywne wobec targów formy komunikacji – w tym przede wszystkim Internet. W tym kontekście warto zastanowić się, jaki jest obecny wizerunek targów w wymiarze dzielenia się informacją. W związku z tym celem artykułu jest eksploracja postrzegania funkcji informacyjnej współczesnych targów. Aby tego dokonać, przeanalizowano literaturę przedmiotu oraz zrealizowano badanie wśród wystawców.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bettis-Outland H., Cromartie J.S., Johnston W.J., Borders A.L. (2010), The return on trade show information (RTSI): a conceptual analysis, „Journal of Business & Industri-al Marketing” 25(4), s. 268–271.
2.Bettis-Outland H., Johnston W.J., Wilson, R.D. (2012), Using trade show information to enhance company success: an empirical investigation, „Journal of Business & Indus-trial Marketing” 27(5), s. 384–391.
3.Gębarowski M., Wiażewicz J. (2014), Contemporary Trade Shows as a Place of Knowledge Sharing about Tourism Products, w: Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for Quality of Life, Proceedings of the Management, Knowledge and Learning Intern
4.Gębarowski M. (2010), Współczesne targi. Skuteczne narzędzie komunikacji marketin-gowej, Regan Press, Gdańsk.
5.Kałduński M. (2002), Targi i wystawy międzynarodowe. Studium prawne poprzedzone wstępem historycznym, Top Kurier, Toruń.
6.Kirchgeorg M. (2005), Characteristics and forms of trade shows, w: M. Kirchgeorg, W.M. Dornscheidt, W. Giese, N. Stoeck (red.), Trade Show Management, Gabler, Wiesbaden.
7.Kirchgeorg M., Jung K., Klante O. (2010), The future of trade shows: insights from a scenario analysis, „Journal of Business & Industrial Marketing”, 25/4, s. 301–312.
8.Maltz E., Kohli A.K.(1996), Market Intelligence Dissemination Across Functional Boundaries, „Journal of Marketing Research”, 33(1), s. 47–61.
9.Paap J. (2007), Competitive Technical Intelligence at Trade Shows and Professional Meetings, w: J. Calof, B. Hohhof (red.), Conference and Trade Show Intelligence, Competitive Intelligence Foundation, Alexandria.
10.Pine B.J., Gilmore J.H. (1998), Welcome to the Experience Economy, „Harvard Business Review”, 4(76), s. 97–105.
11.Servaes J., Carpentier N. (2006), Steps to Achieve a Sustainable Information Society, w: J. Servaes, N. Carpentier (red.), Towards a Sustainable Information Society, Intellect, Bristol.
12.Soete L. (1997), Building the European Information Society for us all. Final policy report of the high-level expert group, European Commission, Luxembourg.
13.Søilen K.S. (2013), Exhibit Marketing and Trade Show Intelligence. Successful Boothmanship and Booth Design, Springer, Heidelberg.
14.Szymański G. (2013), Innowacje marketingowe w sektorze e-commerce, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
15.Webster F. (2002), Theories of the Information Society, Routledge, London.
16.Wojciechowski H.(1986), Targi i wystawy gospodarcze, PWN, Warszawa.