Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Analiza SWOT działalności organizacji wirtualnej

Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (83-92)
Słowa kluczowe: organizacja wirtualna analiza SWOT
Autorzy: Damian Dziembek
Politechnika Częstochowska

Abstrakt

Organizacja wirtualna stanowi tymczasową formę współpracy rozproszonych podmiotów, powołaną do osiągnięcia wspólnego celu. W artykule dokonano strategicznej analizy działalności organizacji wirtualnej, głównie przy zastosowaniu analizy SWOT. Na kanwie różnych ujęć w literaturze przedstawiono autorską propozycję analizy SWOT dla hipotetycznej organizacji wirtualnej.

Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Xu W., Wei Y., Fan Y. (2002), Virtual enterprise and its intelligence management, „Computer & Industrial Engineering”, 42.
2.Najda-Janoszka M. (2010), Organizacja wirtualna, Teoria i praktyka, Difin.
3.Sankowska A. (2009), Organizacja wirtualna, Wydawnictwo AIP, Warszawa.
4.Gierszewska G., Romanowska M. (2003), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
5.Hirsch M., Wirtualna organizacja marzenie czy rzeczywistość, ComputerWorld
6.Uzdowski S. (2006), Organizacja wirtualna jako model biznesowy przedsiębiorstw przyszłości, Studia i Prace Kolegium Zarządzania, nr 75, SGH, Warszawa.
7.Grudzewski W.M., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2007), Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin.