Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Zarządzanie zasobami cyfrowymi na przykładzie muzeów bałtyckich

Autorzy: Zygmunt Drążek
Uniwersytet Szczeciński

Tomasz M. Komorowski
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: digitalizacja zasoby cyfrowe zarządzanie zasobami cyfrowymi System Zarządzania Zasobami Cyfrowymi projekt BalticMuseums 2.0 i 2.0+
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (61-72)

Abstrakt

W artykule przedstawiono wybrane aspekty zarządzania zasobami cyfrowymi w organizacji w oparciu o narzędzia i technologie IT. Zaproponowano strukturę nowego systemu zarządzania zasobami cyfrowymi. Cechą charakterystyczną zaproponowanych rozwiązań jest ich ukierunkowanie na integrację dostępnych narzędzi software’owych i technologii IT oraz ich ukierunkowanie i funkcjonowanie w cyberprzestrzeni. Punktem wyjścia do zaproponowania nowego systemu Zarządzania Zasobami Cyfrowymi były problemy zarządzania kolekcją cyfrowych informacji stanowiących zasoby cyfrowe muzeów bałtyckich, które stanowiły przedmiot badań w ramach realizowanych projektów BalticMuseums 2.0 i 2.0+.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barney J.V., Resource-based theories of competitive advantage: A ten-year retrospec-tive on the resource-based view. „Journal of Management” 27 (2001) 643–650. Źródło: http://www.uk.sagepub.com/chaston/Chaston%20Web%20readings-%20chapters%201-12/Chapter%2
2.Kaplan R.S., Norton D.P. (2004), Strategy Maps. Der Weg von immaterielen Werten zum materielen Erfolg, wyd. Schaeffer Poeschel.
3.Komorowski T. (2011), Wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie wyboru systemu zarządzania dokumentami (CMS/DMS), Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Zeszyt nr 56, Bydgoszcz.
4.Obłój K. (2007), Pułapki teoretyczne zasobowej teorii strategii, „Przegląd Organi-zacji”, nr 5.
5.Rokita J. (2005), Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konku-rencyjnej, PWE.
6.Swacha J., Komorowski T., Muszyńska K., Drążek Z. (2013), Acquiring Digital Asset Management System for an International Project Consortium, w: Zarządzanie i finanse, t. 3, wyd. 1, Wydział Zarządzania-Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
7.Unold J. (2011), Teoretyczno-metodologiczne podstawy przetwarzania informacji w cyberprzestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
8.Zarządzanie: teoria i praktyka (1995), red. nauk. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN.