Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Ryzyko w modelach rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (767-776)
Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne modele ryzyko rozwój
Autorzy: Piotr Sienkiewicz
Akademia Obrony Narodowej

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza wpływu uwarunkowań politycznych i technologicznych na wartość poznawczą wybranych modeli społeczeństwa informacyjnego w aspekcie ryzyka możliwych i prawdopodobnych zagrożeń.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arnoldi J. (2011), Ryzyko, Sic!, Warszawa.
2.Barney D. (2008), Społeczeństwo sieci, Sic!, Warszawa.
3.Beck U. (2002), Społeczeństwo ryzyka, Scholar, Warszawa.
4.Beck U. (2012), Społeczeństwo światowego ryzyka, Scholar, Warszawa.
5.Bernstein P. (1997), Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, WIG Press, Warszawa.
6.Castells M. (2007), Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa.
7.Castells M. (2013), Sieci oburzenia i nadziei, PWN, Warszawa.
8.Castells M. (2013), Władza komunikacji, PWN, Warszawa.
9.Castells M., Himanen P. (2009), Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa.
10.Goban-Klas T., Sienkiewicz P. (1999), Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków.
11.Sienkiewicz P. (1995), Analiza systemowa, Bellona, Warszawa.
12.Sienkiewicz P. (2001), Ryzyko w dowodzeniu i zarządzaniu, AON, Warszawa.
13.Sienkiewicz P. (2002), Teoria rozwoju społeczeństwa informacyjnego, AON, Warsza-wa.
14.Sienkiewicz P. (2013), 25 wykładów, AON, Warszawa.