Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.127-23
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 127 2017
Preparation of Accounting Specialists in Paneveżys University of Applied Sciences

Autorzy: Ana Sarnuilova
Panevezys University of Applied Sciences

Alma Skujiene
Panevezys University of Applied Sciences
Słowa kluczowe: college professional bachelor study programme study forms
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (255-263)
Klasyfikacja JEL: L30 M41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

In this article Lithuanian Higher Education System and preparation of accounting specialists in Lithuanian Higher Education institutions is described. The article gives a clear view about „Accounting" study programme structure, content, study subjects' relation in full time and part time studying and consistency of subjects distribution within the curriculum in Paneveźys University of Applied Science.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Lietuvos Respublikos mokslo irstudiju istatymas (2016). No. XII-2534, TAR 2016-07-14, i. k. patvirtinimo, No. V-1012, Vilnius.
2.Lietuvos Respublikos śvietimo ir mokslo ministro isakymas (2009). Del nuolatines ir istestines studiju formu apraso patvirtinimo. No. ISAK-1026, Vilnius.
3.Lietuvos Respublikos śvietimo ir moksloministro isakymas (2016). Del bendruju studiju vykdymo reikalavimu apraso patvirtinimo. No. V-1168, Vilnius.
4.http://www.lamabpo.lt/turinys/aukstosios-mokyklos/universitetai#top (2017).