Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/1-30
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (1) 2017
Modele biznesu w internecie w kontekście Sharing Economy i Open Government Data

Autorzy: Krystyna Polańska
Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Informatyki
Słowa kluczowe: gospodarka współdzielenia OGD modele e-biznesu
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (299-307)
Klasyfikacja JEL: M13 M21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest wykazanie, że powstające obecnie przedsięwzięcia biznesowe w internecie wykorzystują od dawna znany zestaw modeli czerpania korzyści z prowadzonej działalności w środowisku wirtualnym. Nowe pomysły na działalność biznesową prowadzoną w internecie nie tworzą nowych sposobów monetyzowania oryginalnych pomysłów i idei. Wyko­rzystują sieciowy układ powiązań w większości powielając najczęściej spotykane i sprawdzone modele często je mieszając. Nowe odmiany zyskują też nowe określenia, co jest widoczne szcze­gólnie w obszarze otwartych zbiorów danych udostępnianych przez administrację państwową i lokalną.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Archer, P., Dekkers, M., Goedertier, S., Loutas, N. (2013). Study on business models for Linked Open Government Data. ISA programme by PwC EU Services. European Union.
2.Ferro, E., Osella, M, (2012). Business Models for PSI Re-Use: A Multidimensional Framework.
3.W3C- EU PMOD Workshop.
4.GitHub (2011). Those are some big numbers. Pobrano z: https://github.corn/blog/841-those-are-some-big-numbers.
5.GitHub (2014). Whos.using GitHub? Pobrano z: https://government.github.com/community. Laudon. K.C., Laudon, J.P., Schoder, D. (2010). Wirtschaftsinformatik: Eine Einfuhrung, 2.
6.Auflage. Munchen: Pearson Studium.
7.Magalhaes, G., Roseira, C., Manley, L. (2014). Business models for open government data. Pro-ceedings of the 8th International Conference on Theory and Practice of Electronic Gov-ernance (s. 365-370) ACM. DOI: 10.1145/2691195.2691273.
8.Papińska-Kacperek, J. (2012). Analiza wybranych modeli biznesowych gospodarki elektronicznej XXI wieku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 87 (1), 315-325.
9.Papińska-Kacperek, J., Polańska, K. (2015). Analiza zaawansowania realizacji idei open government data w wybranych krajach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 37, 103-114. DOI: 10.18276/si.2015.37-08.
10.PARP (2017). Pobrano z: http://www.parp.gov.pl.
11.Pereira, G.V., Macadar, M.A., Luciano, E.M., Testa, M.G. (2016). Delivering public value through open government data initiatives in a Smart City context. Information Systems Frontiers, s. 1-17. DOI: 10.1007/s10796-016-9673-7.
12.Polańska, K. (2013). Sieci społecznościowe. Wybrane zagadnienia ekonomiczno-społeczne. War¬szawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
13.Rappa, M. (2010). Business Models on the Web. Pobrano z: http://www.digitalenterprise.org/
14.models/models.html.
15.Tennison, J. (2012). Open Data Business Models. Pobrano z: http://www.jenitennison.com/. Urząd Miejski w Gdańsku (2016). Otwarte dane w Miastach. Poradnik.
16.Zeleti, A.F. (2014 ). Business models for open data businesses. Proceedings of the 8th Internation¬al Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, s. 543-546. DOI: 10.1145/2691195.2691299.