Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/1-27
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (1) 2017
Rozwój ICT w krajach Grupy Wyszehradzkiej - w poszukiwaniu przewag polskiego rynku teleinformatycznego

Autorzy: Magdalena Olender-Skorek
Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Analiz i Rozwoju Rynku ICT

Marek Sylwestrzak
Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Analiz i Rozwoju Rynku ICT

Barbara Bartoszewska
Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Analiz i Rozwoju Rynku ICT

Robert Czarnecki
Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Analiz i Rozwoju Rynku ICT
Słowa kluczowe: Grupa Wyszehradzka Internet DESI GCI NRI ICT
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (267-276)
Klasyfikacja JEL: L86 L96
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Ostatnie lata jednoznacznie wskazują na utrzymujący się wzrost pod względem wykorzystania nowoczesnych technologii, w tym technologii informacyjno-komunikacyjnych ICT. Tę prawidłowość potwierdzają analizy wskaźnikowe: gotowość do wykorzystania ICT (NRI), konkurencyjność gospodarki w kontekście zaawansowania ICT (GCI), wskaźnik zaawan­sowania gospodarki i społeczeństwa cyfrowego (DESI). Na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej Polska przoduje pod względem cyfrowych usług publicznych oraz dostępu do mobilnego interne­tu szerokopasmowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Akamatsu, K. (1956). A wild flying geese pattern of Japanese industrial development: machine and tool industries. Hitotsubashi Review, 6 (5), 55-87.
2.EITO (2016). JCT Market Report 2015116 Update.
3.Gizicki, W. (2013). O zasadności istnienia Grupy Wyszehradzkiej. Rocznik Instytutu Europy
4.Środkowo-Wschodniej, li (1), 41-51.
5.Komisja Europejska (2016). Digital Economy and Society Index. Komisja Europejska (2016a). European Innovation Scoreboard.
6.Kubielas, S„ Olender-Skorek, M. (2014). ICT modernization in Central and Eastern Europe: a Schumpeterian catching up perspective. International Economics and Economic Policy, li (1-2), 115-136.
7.Łastawski, K. (2014). Dzialalność Polski w Grupie Wyszehradzkiej (1991-2014). Homo Politi¬cus, 9, 45-57.
8.Sadecki, A (2013). Grupa Wyszehradzka - środkowoeuropejski przykład współpracy regional¬nej. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, li (1), 93-105.
9.Wach, A (2010). Znaczenie oraz rola Grupy Wyszehradzkiej w latach 1991-2007. Słupskie
10.Studia Historyczne, 16, 217-227.
11.World Economic Forum (2012). The Global Information Technology Report. World Economic Forum (2013). The Global Information Technology Report. World Economic Forum (2014). The Global Information Technology Report. World Economic Forum (2015). The Global Information Technology Report. World Economic Forum (2015a). The Global Competitiveness Report 2015-2016. World Economic Forum (2016). The Global Information Technology Report.