Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/1-23
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (1) 2017
Ocena rozwoju gospodarki elektronicznej w Polsce

Autorzy: Ireneusz Miciuła
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Instytut Finansów Katedra Zarządzania Finansami
Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne e-gospodarka indeks NRI
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (223-231)
Klasyfikacja JEL: L96 M15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano ocenę rozwoju gospodarki elektronicznej w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Dokonano analizy danych statystycznych podstawowych charakte­rystyk rozwoju e-gospodarki oraz determinant wpływających na ranking państw w światowym indeksie NRI. Jednocześnie ukazano wpływ i znaczenie rozwoju e-gospodarki na współczesne aspekty społeczno-ekonomiczne państw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brown, B., Court, D., Willmott, P. (2013 ). Mobilizing your C-suite for big-data analytics. McKinsey
2.& Company.
3.Cap Gemini (2012). Web-based survey on electronic public services. Bruksela.
4.Dudek, T. (2011). Obszary zastosowania gospodarki elektronicznej. Szczecin: Akademia Morska. Eurostat. Pobrano z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/eurostat/home/.
5.Global Information Technology Report, World Economic Forum (2016).
6.GUS (2016). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2012- 2016. Warszawa.
7.http://www.ipo.pl/zarzadzanie _w _firmie/artykuly/gospodarka _elektroniczna_ w_ ujeciu _ teoretycz nym.html.
8.http://umarketing.pl/.
9.McKinsey & Company. Internet matters: Essays in digital transformation. Pobrano z: Mckin¬sey.com.
10.Miciuła, I. (2014). Stan e-gospodarki w Polsce i modele e-biznesowe. Zeszyty Naukowe Uniwer-
11.sytetu Szczecińskiego. Studia Inforrnatica, 34, 83-94.
12.Ministerstwo Gospodarki (2015). Polska 2015. Raport o stanie gospodarki. Warszawa. Raport£- commerce. Pobrano z: Interaktywnie.com.
13.Raport Ranking rejestrów CCTLD z obszaru UE. Pobrano z: http://www.dns.pl/ /NASK_2015.pclf.
14.World Bank. Pobrano z: http://www.worldbank.org/.