Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/1-20
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (1) 2017
Technologie IT na usługach przedsiębiorstwa wieku globalizacji

Autorzy: Zbigniew Malara
Politechnika Wrocławska Katedra Infrastruktury Zarządzania
Słowa kluczowe: gospodarka w sieci przedsiębiorstwo wieku globalizacji technologie IT
Rok wydania:2017
Liczba stron:15 (187-201)
Klasyfikacja JEL: M15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zawarto zapis wyzwań wieku globalizacji przed jakimi stają współcze­sne przedsiębiorstwa i sposobów ich mitygowania z uwzględnieniem technologii teleinforma­tycznych (IT). Sposoby rozwiązywania problemów omówiono z uwzględnieniem aktywności przedsiębiorstw we wszystkich ogniwach łańcucha wartości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cairncross, F. (1997). The Death of Distance. Boston: Harvard Business Press.
2.Kaku, M. (2000). Wizje, czyli jak nauka zmieni świat w XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka.
3.Keen, P., Balance, C., Chan, S., Schrump, S. (1999). Electronic Commerce Relationships. Trust by Design. New York: Prentice Hall Edition.
4.Szapiro, T., Ciemniak, R. (1999). Internet - nowa strategia firmy. Warszawa: Wydawnictwo Difin.