Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/1-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (1) 2017
Proces komercjalizacji innowacji ICT

Autorzy: Edyta Gwarda-Gruszczyńska
Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania
Słowa kluczowe: nowe technologie komercjalizacja sektor ICT
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (119-126)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Sektor ICT jest jednym z sektorów, w których tworzy się i komercjalizuje wiele innowacji. Innowacje te niejednokrotnie wywierają wplyw na inne sektory i przyczyniają się do ich rozwoju. Niewątpliwie pomagają obniżać koszty i zwiększać dochody przedsiębiorstw. Nie­które kluczowe decyzje w procesach komercjalizacji przedsiębiorstw w różnych sektorach mogą być nieco inne. W artykule, uwzględniając charakterystykę sektora, na podstawie przeprowadzo­nych badań empirycznych zaprezentowano kształt i kluczowe obszary decyzyjne procesu komer­cjalizacji innowacji tworzonych w sektorze ICT.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.European Commission (2010). JCT and e-Business for an Innovative and Sustainable Economy. 7th Sunthesis Raport of Sectoral e-Business Watch. Luxembourg: Office for Official Pub¬lications of the European Conununities.
2.GUS (2010). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004- 2008. Warszawa.
3.Gwarda-Gruszczyńska, E. (2013). Modele procesu komercjalizacji nowych technologii w przed-siębiorstwach. Uwarunkowania wyboru - kluczowe obszary decyzyjne. Łódź: Wydawnic¬two UŁ.
4.JCT Facts and Figures (2016). Pobrano z: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/ stat/default.aspx.
5.Key anbling technologies (KET's). EC in COM (2009) 512/3.