Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/1-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (1) 2017
Regulation and institutional framework
(Regulacja a ramy instytucjonalne)

Autorzy: Anna Drab-Kurowska
University of Szczecin Faculty of Management and Economics of Services, Szczecin University Department of Economic Policy and Social Economics
Słowa kluczowe: polityka gospodarcza regulacja regulacja ekonomiczna regulacja społeczna
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (81-88)
Klasyfikacja JEL: P16
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W kształtowaniu państwowej regulacji istotnego znaczenia nabierają zarówno wartości ekonomiczne, jak i społeczne, traktowane jako motywy działań poszczególnych grup interesów na rzecz i przeciw regulacji. Problemem jest wskazanie, które z wartości należy uznać za priorytetowe. Można tu wskazać na wiele czynników determinujących rangę poszczególnych wartości, jednak punktem wyjścia są ramy instytucjonalne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borkowska, B. (2013). Regulacja- wartości- ramy instytucjonalne, Ekonomia, 25 (4), 197-209. Budziewicz-Guźlecka, A (2011). Przekształcenia polskiego ryku uslug telekomunikacyjnych.
2.In: H. Babis, K. Flaga-Giemszyńska (eds.). Rynek usług telekomunikacyjnych (p. 106), Warszawa: LEX Wolters Kluwer business.
3.Czaplewski, M. (2015). Oddzialywanie regulacyjne Unii Europejskiej na rynek uslug telekomu-nikacyjnych. Gospodarka Narodowa, 5 (279).
4.Kotylak, S. (2009). Kontrola społeczna administracji w kontekście rozwoju społeczeństwa infor-macyjnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 3512, 121-135.
5.Kuczera, K. (2012). Postawy jako bariera rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce.
6.Ekonomiczne Problemy Usług, 88. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 703, 763- 772.
7.Levi-Faur, D. (ed.) (2011). Handbook on the Politics of Regulation. Cheltenham-Northampton:
8.Edward Elgar.
9.Lipsey, R.G., Purvis, D.D., Steiner, P.O. (1988). Microeconomics, Vol. 1: Economics. New York:
10.Harper and Row Publishers.
11.Peltzman, S. (2004). Regulation and the Natural Progress of Opulence. AEI-Brookings Joint Center for Regulatory Studies.
12.Szapiel, J. (2013). Regulacja globalnych rynków z perspektywy nowej ekonomii politycznej.
13.Studia Ekonomiczne, 129, 43-50.
14.Szpringer, W. (2010). Regulacja konkurencji a konkurencja regulacyjna. Warszawa: Poltext. Windholz, E., Hodge, G. (2012). Conceptualising social and economic regulation: Implications for modern regulators and regulatory activity. Monash University Law Review, 2 (38).