Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/1-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (1) 2017
Skutki przekształceń europejskich rynków usług pocztowych

Autorzy: Roman Czaplewski
Uniwersytet Szczeciński WydziałZarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: Rynek U sług Pocztowych konkurencja
Rok wydania:2017
Liczba stron:7 (45-51)
Klasyfikacja JEL: D43 L87
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Procesy liberalizacji i deregulacji rynku usług pocztowych spowodowały pojawie­nie się na tym rynku obok operatorów zasiedziałych (byłych monopolistów) operatorów alterna­tywnych. W nowych warunkach rynkowych operatorzy zasiedziali skupili się na rozbudowie sieci obsługi przesyłek listowych i paczkowych. Operatorzy alternatywni skoncentrowali się głównie na obsłudze paczek. Podział taki prowadzi do słabnięcia konkurencji na rynku przesyłek listo­wych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Budziewicz-Guźlecka, A (2011). Przeksztalcenia polskiego ryku uslug telekomunikacyjnych.
2.W: H. Babis, K. Flaga-Giemszyńska (red.), Rynek usług telekomunikacyjnych (s. 104). Warszawa: LEX Wolters Kluwer business.
3.Czaplewski, M. (2011). Dobra informacyjne i ich podstawowe cechy ekonomiczne. Zeszyty Na¬ukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 650. Ekonomiczne Problemy Usług, 6711, 20-26.
4.Czaplewski, M. (2010). Możliwości i korzyści z wykorzystania Internetu w kontaktach firm ubezpieczeniowych z klientami. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 595. Ekonomiczne Problemy Usług, 55, 491-499.
5.Dehnen, A (1990). Kommunikationsmarkte im Monopol oder im Wettbewerb? ZPT, 6. Deutscher Bundestag. Postdienste und moderne Informations- und Kommunikationstechnologien.
6.Dmcksache 18/582 z 18.02.2014.
7.Die Post hat Zukunft. W: Die Zukunft ist Gelb. Geschaftsbericht 2008. Ósterreichische Post AG. Drab-Kurowska, A (2007). Proces liberalizacji rynku usług pocztowych w świetle regulacji Unii Europejskiej. Informacja Pocztowa, 5.
8.Frerich, J., Mueller, G. (2006). Europaische Verkehrspolitik. Band 3: Seeverkehrs- und Seehafen¬politik Luftverkehrs- und Flughafenpolitik Telekommunikations-, Median- und Postpolitik. Munchen-Wien: R. Oldenburg Verlag.
9.Hermann, Ch. (2014). Die Liberalisierung der europaischen Postmarkte und die Folgen fur Ar-
10.beits- und Beschafiigungsbedingungen, FORBA. UNI global union. Wien, 20 Marz.
11.Postcom. Jahresbericht (2013). Schweizerische Eidgenossenschaft.
12.Rzeczpospolita z 16.06.2016. Dodatek Specjalny: Rynek pocztowy: szanse i wyzwania. UKE za: Dziennik Gazeta Prawna z 1.04.2015.
13.WIK-CONSULT. Main Developments In the Postal Sector 2010-2013, s. 169.