Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-31
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 123 2016
Prognozy rozwoju rynku pracy w społeczeństwie informacyjnym

Autorzy: Halina Świeboda
Akademia Obrony Narodowej
Słowa kluczowe: technologie ICT rynek pracy nowe zawody
Rok wydania:2016
Liczba stron:7 (337-343)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Perspektywa finansowa lat 2014–2020 otworzyła kolejne szanse na wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Efektywny rynek pracy jest jednym z kluczowych czynników, dzięki któremu możliwy jest rozwój. Artykuł poświęcono diagnozie sytuacji na rynku pracy oraz identyfikacji zagadnień i trendów ważnych dla bezpieczeństwa społecznego, dla którego podstawą jest pewność zatrudnienia. Wyłaniająca się sytuacja ma znaczenie strategiczne, bowiem przewidywania trendów na rynku pracy są szczególnie istotne w kontekście zmian demograficznych, a więc przyszłości kraju.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Kwartalna Informacja o Rynku Pracy, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 30.05.2014.
2.Migracje zarobkowe Polaków, Work Service, 2013.
3.Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w 2014 roku; https://mc.gov.pl/projekty/polska-cyfrowa-po-pc-2014-2020/opis-projektu.
4.OECD Skills Outlook 2015, Youth, Skills and Employability Published on May 27, 2015, http://www.oecd.org/edu/oecd-skills-outlook-2015-9789264234178-en.htm.
5.Raport ManpowerGroup 2013.
6.Raport Potencjał wzrostu sektora ICT w Polsce w perspektywie do 10 lat, http://
7.eregion.wzp.pl/sites/default/files/potencjal_wzrostu_sektora_ict_w_polsce.pdf.
8.Rynek usług w Polsce 2015, www.absel.pl.
9.http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyj ne/spoleczenstwo-informacyjne/wykorzystanie-technologii-informacyjno-telekomu nikacyjnych-w-przedsiebiorstwach-i-gospodarstwach-domowych-w-2014-r-,3,12.html.
10.http://www.postawnarozwoj.uni.lodz.pl/admin/zdjecia/file/ebooks/ZAWODY%20PRZYSZ%C5%81O%C5%9ACI.pdf.
11.http://www.workservice.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/Ekspert-HR-komentuje/Mlodzi-chca-emigrowac-za-praca.