Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-23
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 123 2016
Cloud computing – szansa i ryzyko dla firmy

Autorzy: Marcin Krysiński
Uniwersytet Łódzki

Przemysław Miller
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: infrastruktura IT IaaS PaaS SaaS cloud computnig ryzyko
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (245-254)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł podejmuje problem wpływu usług cloud computing na efektywność ekonomiczną przedsiębiorstw. Zwraca się przede wszystkim uwagę na korzyści, jakie one odnoszą, zwłaszcza możliwość elastycznego korzystania z zasobów chmury obliczeniowej bez konieczności dokonywania dodatkowych nakładów na własną infrastrukturę IT. W artykule podnosi się również kwestię ryzyka związanego z korzystaniem z omawianej usługi. Dotyczy ono głównie utraty danych, co może mieć dla firmy również niekorzystne skutki ekonomiczne. Ogólnie jednak ocenia się, że korzyści z korzystania z usług cloud computing przewyższają ryzyko.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alleweldt F., Kara S., Fielder A., Brown I., McSpedden-Brown N. (2012), Chmury obliczeniowe. Ekspertyza, Bruksela: Departament Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej i Naukowej, Parlament Europejski.
2.Czerwonka P., Lech T., Podgórski G. (2011), Chmura obliczeniowa, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 261/2011, s. 91–109.
3.Handzel Z. (2013), Cloud computing – czyli chmura obliczeniowa i możliwości jej wykorzystania w mediach, Problemy Zarządzania, vol. 11, nr 4 (44), s. 183–194.
4.Lipski J. (2013), Zastosowanie chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwie,
5.w: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. R. Knosala, s. 1194–1204, Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
6.Nowakowski W. (2015), Bliższa chmura, czyli usługi obliczeniowe we mgle, „Elektronika – Konstrukcje, Technologie, Zastosowania”, vol. 56, nr 5, s. 34–37.
7.Pałka D., Zaskórski W., Zaskórski P. (2013), Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych, Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, nr 9, rok 7, s. 63–77.
8.Pazowski P. (2014), Ekonomiczne aspekty wdrożenia modelu cloud computing, „Modern Management Review”, vol. XIX (April–June), 21 (2/2014), s. 81–95.
9.Szmit P. (2012), Cloud computing – historia, technologia, perspektywy, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
10.Wyskwarski M. (2014), Przetwarzanie w chmurze z punktu widzenia małych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja
11.i Zarządzanie, z. 74, nr kol. 1921, s. 641–652.
12.Wyżnikiewicz B., Łapiński K. (2011), Cloud Computing – wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski, Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.