Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-22
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 123 2016
Sektor przemysłów kreatywnych elementem zmian w e-gospodarce – ujęcie ekonomiczne

Autorzy: Sławomir Kotylak
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania/Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych
Słowa kluczowe: przemysł kreatywny media cyfrowe nowoczesne technologie ekonomia i gospodarka
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (235-244)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących wpływu - w ujęciu ekonomicznym - sektora przemysłów kreatywnych na zmiany w e-gospodarce. Celem artykułu jest wskazanie korelacji pomiędzy rozwojem sektora przemysłów kreatywnych a zmianami zachodzącymi w handlu elektronicznym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Budziewicz-Guźlecka A. (2008), Rozwój usług e-government w Polsce, w: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym ‘07, red. J. Gołuchowski, A. Frąckiewicz-Wronka, Wyd. AE w Katowicach.
2.Czaplewski M. (2010), Możliwości i korzyści z wykorzystania Internetu w kontak-tach firm ubezpieczeniowych z klientami, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 595, s. 491–499.
3.Drab-Kurowska A. (2006), Wykorzystanie sieci Internet w przedsiębiorstwie, Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość, Zesz. Nauk., 2, s. 97-201.
4.Drab-Kurowska A. (2011), Wykorzystanie technologii informatycznych w komunikacji marketingowej, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 651 (68), t. 2.
5.Kotylak S. (2015), Analiza wybranych segmentów branży elektronicznej rozrywki jako elementów rozwoju przemysłu kreatywnego w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 852 (117).
6.Kotylak S. (2014), Problemy klasyfikacyjne działalności przedsiębiorstw sektora przemysłu kreatywnego w modelach porównawczych gospodarek europejskich, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 808 (112), t. 1.
7.Kotylak S. (2013), Przemysł kreatywny jako element gospodarki elektronicznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 763 (105).
8.Kraus A., Kasprzyk B., Chorób R. (2010), Innovative forms of the use of new information technologies in the labour market. Forecasts and prospects, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
9.Kuczera K. (2011), Ewolucja pojęcia wirtualności, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 9.
10.Raport „Creating growth. Measuring cultural and creative markets in the EU”, Ernst & Young Global Limited, Paris 2014.
11.Raport GUS „Wykorzystanie technologii w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych ICT (2004–2013)”.
12.Raport GUS „Gospodarka Elektroniczna w Polsce”, red. M. Kraska (2004–2009).
13.Raport GUS „E-commerce”, Wydawnictwa Internet Standard (2009–2013).
14.Raport: „Kreatywny łańcuch – monitoring powiązań sektora kultury i kreatywnego w Polsce”, IBnGR (2010).
15.Raport PwC „Global Entertainment & Media”, Outlook (2014).