Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-20
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 123 2016
Responsible innovation
(Odpowiedzialne innowacje)

Autorzy: Edyta Gwarda-Gruszczyńska
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: innowacje odpowiedzialne innowacje tworzenie wiedzy społeczna odpowiedzialność
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (213-221)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Innowacje są istotne z punktu widzenia nie tylko rozwoju gospodarki, ale także podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju państw i regionów. Czasami jednak zdarza się, że innowacje okazują się tworami nieodpowiedzialnymi społecznie. Przynoszą szkody społeczeństwu. Weźmy chociażby pod uwagę niektóre innowacje w zakresie leków czy chociażby rozwiązania internetowe, które zamiast chronić dane użytkowników, zagrażają im. Kolejnym przykładem mogą być niektóre innowacje w zakresie ochrony środowiska. Wszystkie takie przypadki zmuszają do myślenia w kontekście odpowiedzialnego tworzenia i wprowadzania innowacji dla dobra całego społeczeństwa. Celem artykułu jest dokonanie prezentacji koncepcji odpowiedzialnych innowacji i sprowokowanie do refleksji nad tym problemem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bessant J., Venables T. (2008), Creating Wealth from Knowledge: Meeting the Innova-tion Challenge, Cheltenham: Edward Elgar.
2.Birkinshaw J., Bessant J., Delbridge R. (2007), Finding, forming and performing: creat-ing networks for discontinuous innovation, “California Management Review”, no. 49 (3), pp. 67–83.
3.Chesborough H. (2003), Open Innovation: The New Imperative for Creating and Prof-iting from Technology, Harvard Business School Publishing Corporation.
4.Dahlander L., Gann D. (2010), How open is innovation?, “Research Policy”, no. 39, pp. 699–709.
5.De Woot P. (2016), Responsible Innovation, Sheffield: Greenleaf Publishing Limited.
6.Owen R., Bessant J., Heintz M. (2013), Responsible innovation. Managing the Respon-sible Emergence of Science and Innovation in Society, Chichester: John Wiley & Sons.
7.Trott P., (2008), Innovation Management and New Product Development, New York: Prentice Hall.
8.Tuckman B., Jansen N. (1977), Stages of small group development revised, “Group and Organizational Studies”, no. 2, pp. 419–427.
9.Von Hippel E. (2005), The Democratization of Innovation, Cambridge: MIT Press.
10.Zahra S.A., George G. (2002), Absorptive capacity: a review, reconceptualization and extension, “The Academy of management review”, no. 27, pp. 185–194.