Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866     DOI: 10.18276/epu.2016.123-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 123 2016
Model przetwarzania w chmurze obliczeniowej w jednostkach administracji publicznej

Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (121-136)
Słowa kluczowe: chmura obliczeniowa administracja publiczna
Autorzy: Krzysztof Hauke
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Instytut Informatyki Ekonomicznej, Katedra Systemów Inteligencji Biznesowej

Abstrakt

Chmura obliczeniowa to model przetwarzania, który znajduje bardzo wielu odbiorców. Jeszcze rok temu chmura obliczeniowa budziła bardzo duże obawy, przede wszystkim z punktu widzenia bezpieczeństwa. Jednak stałe podnoszenie stanu świadomości przetwarzania w chmurze obliczeniowej przekonało wielu użytkowników do jej stosowania w różnych obszarach naszego funkcjonowania. Osoby indywidualne wykorzystują chmurę obliczeniową od wielu lat poprzez pocztę elektroniczną. Wiele instytucji, w tym administracja publiczna, zaczyna rozumieć ideę chmury obliczeniowej. Jednak można zauważyć brak koncepcji, w jaki sposób kompleksowo zaimplementować chmurę obliczeniową w tym sektorze gospodarki. W artykule zostanie zaprezentowany model chmury obliczeniowej w jednostkach administracji publicznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cooter M. (2014), Ultimate Guide to Cloud Computing, London: Dennis Publishing.
2.Hauke K. (2013), Badania studyjne Cloud Computing, w: Wiedza i technologie informacyjne. Nowe trendy badań i aplikacji, red. D. Jelonek, T. Turek, s. 190–203, Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej – Wydział Zarządzania.
3.Hauke K. (2014), Bezpieczeństwo przetwarzania danych w technologii Cloud Computing w administracji publicznej, w: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 2013, red. J. Gołuchowski, A. Frąckiewicz-Wronka, s. 58–65, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
4.Hauke K., Owoc M.L. (2010), Modele rozpowszechniania Cloud Computingu w organizacjach, w: Systemy informacyjne zarządzania, red. J. Korczak, I. Chomiak-Orsa, H. Sroka, s. 364–374, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
5.Kavis M.J. (2014), Architecturing the Cloud, Hoboken: Wiley.
6.Marinescu D.C. (2013), Cloud Computing – Theory and Practice, Waltham: Morgan Kaufman.
7.Mateos A., Rosenberg J. (2011), Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu, Gliwice: Helion.
8.Mell P., Grance T. (2011), The NIST Definition of Cloud Computing, National Institute of Standards and Technology – U.S. Department of Commerce, Gaithersburg.
9.www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Chmura-obliczeniowa-w-administracji-publicznej.pdf [dostęp 15.01.2016].