Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 123 2016
Model przetwarzania w chmurze obliczeniowej w jednostkach administracji publicznej

Autorzy: Krzysztof Hauke
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Instytut Informatyki Ekonomicznej, Katedra Systemów Inteligencji Biznesowej
Słowa kluczowe: chmura obliczeniowa administracja publiczna
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (121-136)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Chmura obliczeniowa to model przetwarzania, który znajduje bardzo wielu odbiorców. Jeszcze rok temu chmura obliczeniowa budziła bardzo duże obawy, przede wszystkim z punktu widzenia bezpieczeństwa. Jednak stałe podnoszenie stanu świadomości przetwarzania w chmurze obliczeniowej przekonało wielu użytkowników do jej stosowania w różnych obszarach naszego funkcjonowania. Osoby indywidualne wykorzystują chmurę obliczeniową od wielu lat poprzez pocztę elektroniczną. Wiele instytucji, w tym administracja publiczna, zaczyna rozumieć ideę chmury obliczeniowej. Jednak można zauważyć brak koncepcji, w jaki sposób kompleksowo zaimplementować chmurę obliczeniową w tym sektorze gospodarki. W artykule zostanie zaprezentowany model chmury obliczeniowej w jednostkach administracji publicznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cooter M. (2014), Ultimate Guide to Cloud Computing, London: Dennis Publishing.
2.Hauke K. (2013), Badania studyjne Cloud Computing, w: Wiedza i technologie informacyjne. Nowe trendy badań i aplikacji, red. D. Jelonek, T. Turek, s. 190–203, Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej – Wydział Zarządzania.
3.Hauke K. (2014), Bezpieczeństwo przetwarzania danych w technologii Cloud Computing w administracji publicznej, w: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 2013, red. J. Gołuchowski, A. Frąckiewicz-Wronka, s. 58–65, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
4.Hauke K., Owoc M.L. (2010), Modele rozpowszechniania Cloud Computingu w organizacjach, w: Systemy informacyjne zarządzania, red. J. Korczak, I. Chomiak-Orsa, H. Sroka, s. 364–374, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
5.Kavis M.J. (2014), Architecturing the Cloud, Hoboken: Wiley.
6.Marinescu D.C. (2013), Cloud Computing – Theory and Practice, Waltham: Morgan Kaufman.
7.Mateos A., Rosenberg J. (2011), Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu, Gliwice: Helion.
8.Mell P., Grance T. (2011), The NIST Definition of Cloud Computing, National Institute of Standards and Technology – U.S. Department of Commerce, Gaithersburg.
9.www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Chmura-obliczeniowa-w-administracji-publicznej.pdf [dostęp 15.01.2016].