Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 123 2016
The evaluation of the digital competences of poland and polish enterprises in the concept of the multi-criteria measurement of digitization
(Ocena cyfrowych kompetencji Polski i polskich przedsiębiorstw w koncepcji wielokryterialnego pomiaru cyfryzacji)

Autorzy: Katarzyna Żak
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Słowa kluczowe: cyfryzacja kompetencje pomiar wskaźnik gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI)
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (109-117)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano istotę i rolę cyfryzacji w rozwoju współczesnych gospodarek i społeczeństw. Idea rozwoju społeczeństwa i gospodarki cyfrowej w Unii Europejskiej i jej krajach członkowskich jest wspierana szeregiem dokumentów, wśród których wiodącą rolę pełnią: „Europejska Agenda Cyfrowa” i „The Digital Single Market Strategy”. Oceny cyfrowych kompetencji polskiej gospodarki, w tym polskich przedsiębiorstw, na tle krajów Unii Europejskiej dokonano wykorzystując holistyczną metodologię DESI (Digital Economy and Society Index).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.A Digital Single Market Strategy for Europe, European Commission, COM(2015) 192 final, www.eur-lex.europa.eu [referred on 5.01.2016).
2.Cyfrowa przyszłość Polski. Fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji. Raport, www.static.forbes.pl [referred on 5.01.2016].
3.DESI 2015, Digital Economy and Society Index, European Commission, www.ec.europa.eu/digital-agenda/en/desi [referred on 7.01.2016].
4.Europejska agenda cyfrowa. Raport – 2014, www.europa.eu/pol/index_pl.htm [refer-red on 7.01.2016].
5.Gierszewska G., Romanowska M. (1996), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
6.Nosal Cz.S. (2001), Psychologia myślenia i działania menedżera, Wyd. Akade, Kraków.
7.Stabryła A. (2011), Methods of aggregate assessment in project decision, Zeszyty Naukowe MWSE, Tarnów, nr 1 (17).
8.Szapiro T. (1993), Co decyduje o decyzji, PWE, Warszawa.
9.Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe, European Commission, COM(2012) 529 final, www.eur-lex.europa.eu [referred on 5.01.2016].