Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 123 2016
Integracja wiedzy w wieloagentowym systemie wspomagania decyzji z zakresu e-finansów

Autorzy: Marcin Hernes
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Informatyki Ekonomicznej

Andrzej Bytniewski
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Informatyki Ekonomicznej
Słowa kluczowe: e-finanse systemy wieloagentowe integracja wiedzy
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (69-78)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wiedza agentów w wieloagentowym systemie wspomagania decyzji cechuje się pewnym poziomem heterogeniczności ze względu na różnorodność źródeł danych i metod wspomagania decyzji wykorzystywanych przez te agenty. Konieczna staje się więc integracja tej wiedzy. Celem niniejszego artykułu jest opracowanie metody integracji wiedzy w wieloagentowym systemie wspomagania decyzji z zakresu e-finansów. W pierwszej części artykułu scharakteryzowana została struktura reprezentacji wiedzy w systemie. Następnie przedstawiono opracowaną metodę integracji wiedzy. W ostatniej części przedstawiono wyniki eksperymentu badawczego mającego na celu ocenę efektywności systemu i opracowanej metody integracji wiedzy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bollinger J. (2001), Bollinger on Bollinger Bands, McGraw-Hill.
2.Bytniewski A., Chojnacka-Komorowska A., Hernes M., Matouk K. (2014), Zarządzanie wiedzą w zintegrowanych systemach informatycznych zarządzania z wykorzystaniem agentów kognitywnych, „e-mentor”, 4 (56), s. 54–60.
3.Hernes M., Sobieska-Karpińska J. (2015), Application of the consensus method in a multiagent financial decision support system, „Information Systems and e-Business Management”, Springer, Berlin – Heidelberg.
4.Kirkpatrick C.D., Dahlquist J. (2006), Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians, Financial Times Press.
5.Korczak J., Hernes M., Bac M. (2014), Performance evaluation of decision-making agents in the multi-agent system, w: Proceedings of Federated Conference Computer Science and Information Systems (FedCSIS), Warszawa.
6.Nguyen N.T. (2008), Advanced Methods for Inconsistent Knowledge Management, Springer-Verlag, London.
7.Świderska G.K., Więcław W. (red.) (2012). Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, Difin/MAC sp. z o.o., Warszawa.