Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 123 2016
Rynek usług pocztowych w warunkach rozwoju komunikacji elektronicznej

Autorzy: Roman Czaplewski
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: Rynek usług pocztowych przesyłki elektroniczne
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (39-47)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rozwój komunikacji elektronicznej silnie wpływa m.in. na RUP, w tym zwłaszcza na spadek popytu na tradycyjne adresowane przesyłki listowe.W tych uwarunkowaniach w żywotnym interesie operatorów pocztowych leży podejmowanie profesjonalnego świadczenia listów elektronicznych i równoczesne silne angażowanie się w dynamicznie rosnący segment logistyczny, w tym zwłaszcza obsługę rosnących strumieni indywidualnych przesyłek paczkowych i kurierskich, związanych z rozwojem e-commerce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bericht des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung (18 Ausschuss) gemaess Paragraf 56a der Geschaeftsordnung. Postdienste und moderne Informations- und Kommunikationstechnologien. Deutscher Bundestag. Drucksache 18/582, 18.02.2014.
2.Boston Consulting Group. Prezentowane za: Post.at – Die Post bringt allen was, https://post.at/gb2009/Postmarkt_Europa.php [dostęp 12.12.2015].
3.Budziewicz-Guźlecka A. (2013), Informacja i wiedza czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 762, Ekonomiczne Proble-my Usług nr 104: Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej, Szczecin.
4.Czaplewski M. (2010), Możliwości i korzyści z wykorzystania Internetu w kontaktach firm ubezpieczeniowych z klientami, w: Marketing przyszłości. Trendy. strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 595, Ekonomiczne Problemy Usług nr 55, red. Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec, Leszek Gracz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
5.Dieke A., Kortem M., Needham P., Thiele S., Winkelmann M., Wachstumsorientierte Postpolitik. Langfassung, WIK-Consult/ ITA Consulting, Bad Honnef, 28 Januar 2014.
6.Drab-Kurowska A. (2007), Proces liberalizacji rynku usług pocztowych w świetle regulacji Unii Europejskiej, „Informacja Pocztowa” nr 5.
7.Focus on the future Building a New compelling position for posts, International Post Corporation/Boston Consulting Group, Bruessel 2012.
8.„Poczta Polska”. Prezentowane za: “Puls Biznesu” 24.03.2015.
9.„Poczta Polska” nr 7/8, 16.08.2015.
10.„Puls Biznesu” 13.10.2015.