Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 123 2016
Wpływ rozwoju technologii teleinformatycznych na funkcjonowanie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Autorzy: Jacek Buko
Uniwersytet Szczeciński

Marta Rozwałka
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: giełda informatyzacja handel wysokich częstotliwości
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (19-28)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Postęp technologiczny, w tym zwłaszcza teleinformatyczny, odmienił i wciąż zmienia współczesny obrót gospodarczy. W sposób szczególnie wyraźny można zaobserwować to na rynkach giełdowych. Co najmniej od kilkunastu lat większość notowanych tam instrumentów finansowych ma postać zdematerializowana, a procesy transakcyjne obsługiwane są przez wyrafinowane oprogramowanie komputerowe. Zmiany te zdynamizowały handel na rynku kapitałowym w sposób stopniowo eliminujący bezpośrednie uczestnictwo człowieka, gdyż zarówno o dokonaniu, jak i wyniku inwestycji decydują parametry techniczne łączy internetowych, wydajność komputerów oraz zastosowane oprogramowanie. Choć potencjalnymi beneficjentami tych zmian wydają się być niemal wszyscy uczestnicy handlu na giełdzie, to sceptycy zgłaszają niejednokrotnie uzasadnione obawy, że daleko posunięta eliminacja czynnika ludzkiego na tym rynku może mieć nieprzewidywalne, negatywne skutki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adler J. (2012), Raging Bulls: How Wall Street Got Addicted to Light-Speed Trading, www.wired.com [dostęp 15.12.2015].
2.Black F., Scholes M. (1973), The Pricing of Options and Corporate Liabilities, „Jour-nal of Political Economy”, www.cs.princeton.edu [dostęp 10.01.2016].
3.Cipiur J. (2013), Milisekundy na wagę milionów dolarów, www.obserwatorfinansowy.pl [dostęp 14.01.2016].
4.Czekaj M. (2012), Algozarabianie, czyli komputer jako inwestor, www.gazetatrend.pl [dostęp 12.01.2016].
5.Dobosiewicz Z. (2013), Giełda. Zasady działania. Inwestorzy. Rynki giełdowe, War-szawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
6.Dobrowolski P., Ruszała K. (2012), Handel wysokich częstotliwości – nowy wiek, nowe pokolenie, gpwmedia.pl [dostęp 10.01.2016].
7.Gandel S. (2012), Why Knight lost $440 million in 45 minutes, fortune.com [dostęp 14.01.2016].
8.Glantz M., Kissell R. (2013), Multi-Asset Risk Modeling: Techniques for a Global Economy in an Electronic and Algorithmic Trading Era, San Diego: Academic Press.
9.GPW (2016), System notujący UTP, www.gpw.pl [dostęp 10.01.2016].
10.Grabowski J. (1996), Publiczny obrót papierami wartościowymi. Ustrój prawny i procedury, Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN.
11.Kochan K. (2006), Fortex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego, Gliwice: Wydawnictwo „Helion”.
12.Komajda E. (2003), Rynek papierów wartościowych. Wybrane zagadnienia, Warsza-wa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego.
13.Kozłowska K. (2012), Błędy wysokiej częstotliwości, www.obserwator
14.Meyer G., Massoudi A., Stafford P. (2015), Casualties mount in high-speed trading arms, www.ft.com [dostęp 06.01.2016].
15.NIK (2015), Realizacja przez podmioty państwowe zadań w zakresie ochrony cyber-przestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej – kontrola planowa nr P/14/043 2015, Warsza-wa: Najwyższa Izba Kontroli.
16.Shobhit S. (2015), The World Of High Frequency Algorithmic Trading, www.investopedia.com [dostęp 10.01.2016].