Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.122-35
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 122 2016
Metaheuristic algorithms for scheduling on parallel machines with variable set-up times
(Algorytmy metaheurystyczne dla problemu harmonogramowania zadań na identycznych maszynach równoległych ze zmiennymi czasami przezbrojeń)

Autorzy: Radosław Rudek
Wrocław University of Economics

Agnieszka Wielgus
Wrocław University of Technology
Słowa kluczowe: harmonogramowanie maszyny równoległe przezbrojenie uczenie
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (369-378)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Współczesne przedsiębiorstwa przemysłowe i usługowe aby sprostać rosnącym wymaganiom rynkowym, muszą oferować coraz szerszy asortyment oferowanych usług lub produktów, a także zapewnić ich wymaganą ilość i szybkość realizacji. Można tego dokonać poprzez zastosowanie uniwersalnych maszyn lub pracowników, którzy potrafią realizować różne zadania. Z drugiej strony, istnienie czynnika ludzkiego powoduje występowanie efektu uczenia. W związku z tym w niniejszej pracy analizowany jest powiązany problem harmonogramowania na identycznych maszynach równoległych przy kryterium minimalizacji długości uszeregowania oraz przy zmiennych czasach przezbrojeń wynikających z efektu uczenia pracowników. W celu opracowania efektywnego harmonogramu zaproponowano algorytmy metaheurystyczne. Zakres ich zastosowania został zweryfikowany w oparciu o analizę numeryczną.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Allahverdi, A. (2015). The third comprehensive survey on scheduling problems with setup times/costs. European Journal of Operational Research, 246, pp. 345–378.
2.Biskup, D. (2008). A state-of-the-art review on scheduling with learning effects. Euro-pean Journal of Operational Research, 188, pp. 315–329.
3.Kirkpatrick, S. and Gelatt, C. D. and Vecchi, M. P. (1983). Optimization by simulated annealing. Science, 220, pp. 671–680.
4.Kuo, W.-H. and Hsu, C.-J. and Yang, D.-L. (2011). Some unrelated parallel machine scheduling problems with past-sequence-dependent setup time and learning effects. Computers & Industrial Engineering, 61, pp. 179–183.
5.Pinedo, M. (2012). Scheduling: Theory, Algorithms and Systems (4rd ed.). New York: Springer, 2012.
6.Rudek, R. (2013). On single processor scheduling problems with learning dependent on the number of processed jobs. Applied Mathematical Modelling, 37, pp. 1523–1536.