Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.122-33
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 122 2016
Analiza wpływu innowacyjnego narzędzia na wspomaganie działalności firm z branży FMCG na rynku polskim

Autorzy: Przemysław Miller
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: branża FMCG prefinansowanie faktoring innowacja
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (349-358)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Prezentowany artykuł przedstawia wyniki analiz wykorzystania innowacyjnego na polskim rynku narzędzia służącego do wspomagania procesu prefinansowania faktur. Celem niniejszego opracowania jest weryfikacja potencjału narzędzia wykorzystywanego przez polskie firmy branży FMCG. W artykule przeprowadzono badanie rozwoju tego instrumentu finansowania, bazując na analizie materiału badawczego, oraz dokonano przeglądu literatury przedmiotu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Deloitte (2014), Handel w Polsce – prognozy na przyszłość, http://www.
2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/handel-w-polsce-2014.html [dostęp 6.12.2015].
3.Doberski W. (1981), Branża, w: Encyklopedia organizacji i zarządzania, red.
4.L. Pasieczny, s. 65, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
5.Emmelhainz M.A. (1994), Electronic Data Interchange in Logistics, w: The Logistics Handbook, red. J.F. Robeson, W.C. Copacino, s. 737-756, New York: The Free Press.
6.GUS (2015), Rocznik statystyczny handlu zagranicznego, Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
7.ISBnews (2014), PIH: Sprzedaż detal. w małych i średnich sieciach FMCG spadła o 2,0% r/r w XI, http://finanse.wp.pl/kat,1033731,title,PIH-Sprzedaz-detal-w-malych-i-srednich-sieciach-FMCG-spadla-o-20-rr-w-XI,wid,17089650,wiadomosc.html [dostęp 15.12.2015].
8.Jashapara A. (2006), Zarządzanie wiedzą, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
9.Kowalska K. (2012), Rozwój polskich sieci detalicznych jako sposób ograniczania siły rynkowej międzynarodowych korporacji handlowych, Warszawa: Difin.
10.Miller P. (2015), Nowoczesne narzędzia wspomagające proces finansowania przedsiębiorstw na przykładzie usługi Comarch EDI Finansowanie, w: Ubezpieczenia i bankowość z perspektywy młodego ekonomisty. Wybrane problemy, red. T.H. Bednarczyk, s. 421–429, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
11.Nadolna B. (2012), Wpływ elektronicznej wymiany danych (EDI) na funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 718, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia nr 53, s. 81–96.
12.Nielsen (2015), W Europie sprzedaż wolumenowa produktów FMCG rośnie szósty kwartał z rzędu, http://www.nielsen.com/pl/pl/insights/news/2015/Nielsen-growth-reporter-Q3-2015.html [dostęp 7.01.2016].
13.portalspozywczy.pl (2015), Wartość rynku FMCG w Polsce szybko rośnie, http://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/wartosc-rynku-fmcg-w-polsce-szybko-rosnie,119554.html [dostęp 30.12.2015].
14.Retail Summit (2015), http://retail-conferences.com [dostęp 22.11.2015].
15.Rosiński S. (2013), Każdy produkt ma inne wymagania, „TSL biznes”, kwiecień, nr 4 (35), s. 26–27.
16.Rozporządzenie (WE) NR 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych, Dz. Urz. UE L 393/1 z dnia 30.12.2006.
17.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2009 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), DzU 2009,
18.nr 59, poz. 489.
19.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r., w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), DzU 251, poz. 1885.
20.Tylko FMCG, Produkty i marki FMCG i CPG, http://tylkofmcg.pl/produkty-i-marki-fmcg-i-cpg [dostęp 24.10.2015].