Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.122-24
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 122 2016
Priorytet wymagań w projektach Agile

Autorzy: Grażyna Hołodnik-Janczura
Politechnika Wrocławska
Słowa kluczowe: metoda klient czynnik cel satysfakcja
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (259-268)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W podejściu Agile problemy pierwszeństwa wymagań odgrywają kluczową rolę na drodze do uzyskania satysfakcji klienta i sukcesu projektu. Przyjmując za jej początek pierwszeństwo celów organizacji, zwrócono uwagę na istniejące relacje hierarchiczne między priorytetami na różnych poziomach, adekwatnie do relacji między celami i priorytetami. Ze względu na istnienie kilku istotnych czynników ustalania priorytetów, a także podstawowe zasady Agile, przedstawiono dwie metody adekwatne do tego środowiska. Na przykładzie podzbioru wymagań zaprezentowano sposób użycia metody Wiegersa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cohn M. (2006), Agile Estimating and Planning, Addison-Wesley, Michigan 2006.
2.Cohen L. (1995), Quality Function Deployment, Addison-Wesley Pub. Comp., USA.
3.Hołodnik-Janczura G. (2014), Zasady lean wsparciem zwinnego zarządzania projek-tami informatycznymi, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 11.
4.Hołodnik-Janczura G. (2015), Iteracyjny model jakości produktu w podejściu Agile, Zeszyty Naukowe, Ekonomiczne Problemy Usług, Uniwersytet Szczeciński 2015, nr 117.
5.Wiegers K.E. (1999), First Thing First: Prioritizing Requirements, „Software Develop-ment”, September 1999.
6.http://agilemanifesto.org.
7.http://twitter.com/scottwambler.