Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.122-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 122 2016
Cena a wartość w gospodarce cyfrowej – wybrane problemy

Autorzy: Aleksander Z. Wassilew
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: wartość koszt informacja dane cena
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (165-176)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W gospodarce cyfrowej tworzone, rozpowszechniane, wymieniane, używane są różne formy zdigitalizowane. Charakter tych produktów zmienia również charakter rynku. Tworzenie obiektów binarnych jest czaso- i pracochłonne, ale łatwiejsze jest ich rozsyłanie. Są dobrami publicznymi, ale ich wartość użytkowa dotycząca decyzji bądź rozrywki jest subiektywna. Wartość jest pojęciem szerszym od ceny.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anderson C. (2011), Za darmo, Kraków: Znak.
2.Baird D. (1997), Scientific Instrument Making, Epistemology, And The Conflict Between Gift And Commodity Economies, https://scholar.lib.vt.edu/
3.ejournals/SPT/v2n3n4/pdf/baird.pdf [dostęp 14.01.2016].
4.Barbrook R. (2009), Przyszłości wyobrażone. Od myślącej maszyny do globalnej wio-ski, Warszawa: Muza.
5.Barbrook R. (2003), The gift of the Net, http://www.open democracy.net/media-informationwar/article_1468.jsp [dostęp 9.01.2016].
6.Barbrook R. (2007), Giving is Receiving, http://www.imaginaryfutures.net/
7.2007/04/06/giving-is-receivin/ [dostęp 9.01.2016].
8.Baruch B.M., http://topfamousquotes.com/bernard-baruch-quotes/ [dostęp 12.01.2016].
9.Baudrillard J. (1975), The Mirror of Production, St. Louis: Telos Press.
10.Berking H. (1996), Solitary individualism: the moral impact of cultural modernisation in late modernity, w: Risk, Environment and Modernity, red. S. Lash, B. Szerszynski, B. Wynne, London: Sage.
11.Cascone P. (2015), Digital Prophesy, https://www.linkedin.com/pulse/digital-prophesy-peter-cascone [dostęp 8.01.2016].
12.Chang H. (2015), Ekonomia. Instrukcja obsługi, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
13.Czaplewski M. (2011), Dobra informacyjne i ich podstawowe cechy ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 650, Ekonomiczne Problemy Usług nr 67, t. 1, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
14.Fournier L. (2014), Towards a Zero Marginal Cost Economy, http://arxiv.org/
15.pdf/1405.2051.pdf [dostęp 08.01.2016].
16.Hojda P.H., Cena informacji – jak ją ustalić, http://rynekinformacji.pl/cena-informacji-ustalic/ [dostęp 09.01.2016].
17.IW, http://www.inzynieriawiedzy.pl/wiedza/wiedza-informacje-dane [dostęp 09.01.2016].
18.MAN, http://www.manperion.com/zarządzanie-informacją-zi/informacja-w-biznesie/etapy-produkcji-informacji/ [dostęp 10.01.2016].
19.McMullen R.M. (1973), Information – value and cost, „Journal of the American Socie-ty for Information Science”, Sept-Oct, za: A.J. Harley (1975), The price and value of information, „Proceedings of the Royal Society of Medicine”, No. 68(11).
20.Negroponte N. (1996), Being digital. Vintage, https://books.google.pl/
21.books?id=TDXqBQAAQBAJ [dostęp 08.01.2016].
22.NG (2015), http://mfiles.pl/pl/index.php/Nowa_gospodarka [dostęp 08.01.2016].
23.Nuwer R. (2016), Co mówi o nas Twitter, „Świat Nauki”, nr 1.
24.Olender-Skorek M., Wydro K.B. (2007), Wartość informacji, „Telekomunikacja i Techniki Komunikacyjne”, nr 1–2.
25.Oleński J. (2003), Ekonomika informacji. Metody, Warszawa: PWN.
26.Patel R. (2010), Wartość niczego. Jak przekształcić społeczeństwo rynkowe i na nowo zdefiniować demokrację, Warszawa: Muza.
27.Rainie L., Wellman B. (2012), Networked. The new social operating system, https://books.google.pl/books?id=bYJGna0AhdAC [dostęp 14.01.2016].
28.Sala J., Tańska H. (2011), Syndrom „kota w worku” w społeczeństwie informacyjnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 656, Studia Informatica nr 28 Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
29.Strange S. (1986), Casino Capitalism, Oxford: Blackwell.
30.Urry J. (2009), Socjologia mobilności, Warszawa: PWN.
31.Vaughan G. (1991), The Gift Economy, http://www.gift-economy.com/
32.articlesAndEssays/thegifteconomy.html [dostęp 08.01.2016].
33.Кънчев Г. (2016), Гутенберг, Зукърбърг и цената на информацията, http://www.dw.com/bg/гутенберг-зукърбърг-и-цената-на-информацията/a-15912038 [dostęp 09.01.2016].