Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.122-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 122 2016
Pełna cyfryzacja sektora gospodarki i jej możliwe konsekwencje – przykład mediów

Autorzy: Bohdan Jung
Szkoła Główna Handlowa
Słowa kluczowe: gospodarka cyfrowa media społecznościowe prosumpcja Web 2.0 cyfryzacja
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (43-58)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł jest próbą odniesienia cech uznanych przez Dona Tapscotta (2015) za atrybuty gospodarki cyfrowej do realiów mediów pierwszej dekady XXI wieku i wskazania na skalę przewrotu, jaki dokonał się w tej branży pod wpływem cyfryzacji, co może być zapowiedzią skali i głębokości zmian w całej gospodarce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anderson Ch. (2006), The Long Tail. Why the Future of Business is Selling Less of More, Hyperion,
2.Ang I., (1996), Living Room Wars: Rethinking Media Audiences, Routledge, Oxford.
3.Cheal D. (1988), The Gift Economy, Routledge, London.
4.Davenport T.H., Beck J.C. (2001), The Attention Economy: Understanding the New Currency of Business, Harvard Business School Press.
5.Florida R. (2005), The Flight of the Creative Class. The New Global Competition for Talent, Harper Business/Harper-Collins Publishers, New York.
6.Florida R. (2002), The Rise of the Creative Class… and how it’s transforming work, leisure, community and everyday life, Basic Books, Perseus Book Group, New York.
7.Herman E.S., McChesney R.W. (1997), The Global Media. The New Missionaries of Global Capitalism, Cassel, London, Washington.
8.Giesler M. (2006), Consumer Gift System, „Journal of Consumer Research”, Vol. 33.
9.Goldhaber M.H. (1997), The Attention Economy and the Net, Conference of digital information.
10.Ingram M. (2015), The attention economy and the implosion of traditional media, „Forbes”, August 12.
11.Mauss M. (2001), Socjologia i antropologia: Szkic o darze. Forma i podstawa wymia-ny w społeczeństwach archaicznych, Wydawnictwo KR, Warszawa.
12.McQuail D., Siune K. (1998), Media Policy. Convergence, Concentration and Com-merce, Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi.
13.Meeker M., Internet Trends 2015, http://www.slideshare.net/kleinerperkins/
14.internet-trends-v1 [dostęp 14.01.2016].
15.Pine J., Gilmore J. (1999), The Experience Economy: Work is Theatre and Every Busi-ness is a Stage, Harvard Business School Press, Boston.
16.Prensky M. (2001), Digital Natives, Digital Immigrants, NCB University Press, Vol. 9, No. 5, October.
17.Rifkin J. (2000), The Age of Access. How the shift from ownership to access is trans-forming modern life, Penguin Books, London.
18.Sahlins M. (1972), Stone Age Economics, Routledge, London, New York.
19.Stebbins R. (1996), Casual and Serious Leisure and Post-traditional thought in the information age, World Leisure and Recreation, No. 3, Vol. 38.
20.Tapscott D. (2009), Grown up Digital: How the Net Generation is Changing Your World, McGraw-Hill, New York.
21.Tapscott D. (2015), The Digital Economy. Rethinking Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence, Mc Graw Hill Education, New York – London – Sydney.
22.Tapscott D., Williams A.D. (2006), Wikinomics. How Mass Collaboration Changes Everything, Portfolio, Penguin Group, New York.
23.Toffler A. (1970), The Future Shock, Bodley Head, London.
24.Toffler A. (1980), The Third Wave, William Morrow and Co., New York.
25.Zorska A. (2011), Chaos czy twórcza destrukcja. Ku nowym modelom w gospodarce i polityce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
26.Zorska A., Molęda-Zdziech M., Jung B. (2014), Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja 2, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.