Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.122-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 122 2016
E-commerce w Polsce i w Danii – istniejący stan i jego ocena

Autorzy: Maciej Czaplewski
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: handel elektroniczny rynek e-commerce w Polsce i w Danii
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (23-32)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

 W artykule poruszono temat dynamicznie rozwijającej się dziedziny, jaką jest e-commerce. Opisane zostały podstawowe uwarunkowania wpływające na rozwój tego obszaru oraz przedstawiono podstawowe wskaźniki potencjału handlu elektronicznego. W dalszej części skupiono się na zaprezentowaniu obecnego stanu rozwoju e-commerce w Polsce oraz w Danii na tle innych, wybranych krajów. W końcowej części dokonano krótkiej oceny odnośnie do sytuacji w zakresie wykorzystywania e-commerce w dwóch badanych krajach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Central Europe B2C E-commerce Report 2015, www.ecommerce-europe.com [dostęp 16.12.2015].
2.Euromonitor International, Cushman & Wakefield, za: P. Mazurkiewicz, Norwegia światowym liderem, „Rzeczpospolita” 4.07.2013.
3.Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File: Frequen-cy_of_internet_use,_2014_(%25_of_individuals_aged_16_to_74)_YB15.png [dostęp 15.01.2016].
4.Kraus A., Kasprzyk B., Chorób R. (2010), Innovative forms of the use of new infor-mation technologies in the labour market. Forecasts and prospects, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
5.Kuczera K. (2012), Infrastruktura, usługi i potrzeby jako elementy spójnego kształto-wania społeczeństwa informacyjnego tworzącego warunki zrównoważonego rozwoju, Handel Wewnętrzny, lipiec–sierpień, t. III, Warszawa.
6.Michałowska M., Kotylak S., Danielak W. (2015), Forming relationships on the
7.e-commerce market as a basis to build loyalty and create value for the customer. Empi-rical findings., „Management”, Vol. 19, No. 1, s. 57–72, Zielona Góra.
8.Northern B2C E-commerce Report 2015, www.ecommerce-europe.com [dostęp 16.12.2015].
9.PBI za „Puls Biznesu” 6.10.2015, M. Sieliwierstow, Więcej magazynów dla
10.e-handlu.
11.SMB, Kelkoo, Forrester Research, Gemius Report 2012/1013, Raport e-commerce 2013, za DGP ekstra 29.11–01.12.2013.
12.http://www.cnbc.com/2015/05/06/ [dostęp 6.01.2016].
13.http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3433488/5584656/KS-SF-12-018-EN.PDF/
14.29574eb8-7651-4921-bf10-85a477e83368 [dostęp 12.01.2016].
15.http://www.ekosglobal.com/markets/uk-and-europe/denmark/ [dostęp 12.01.2016].
16.http://www.statista.com/statistics/260976/b2c-e-commerce-sales-in-denmark/ [dostęp 12.01.2016] ;
17.https://pl.wikipedia.org/wiki/Handel_elektroniczny [dostęp 05.01.2016]).
18.http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/polski-rynek-e-commerce-rozwija-sie-stabilnie-ponad-30-mld-zl-w-2015-r [dostęp 12.01.2016].
19.http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/polski-rynek-e-commerce-ze-stabilnym-wzrostem-wartosci-ponad-27-mld-zl-w-2014-r [dostęp 12.01.2016].