Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.119-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 119 2015
The Players in Airport Ground Handling:a New Typology Reflecting the International Expansion
(Podmioty rynku obsługi naziemnej lotnisk: nowa typologia odzwierciedlająca międzynarodową ekspansję)

Autorzy: Anna Tomova'
University of Žilina, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications

Ivana Kirschnerova
University of Žilina, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications
Słowa kluczowe: portfel produktów zasięg geogra¬ficzny deregulacja liberalizacja lotnisko obsługa naziemna ekspansja międzynarodowa
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (145-158)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono globalny charakter niektórych graczy w branży obsługi naziemnej lotniska. W sposób kompleksowy omówiono czynniki powodujące fragmen­tację branży obsługi naziemnej, a to aby wyjaśnić kontekst, w którym gracze globalni rozwijają działalność na arenie międzynarodowej. Wykorzystując zmodyfikowane wer­sje UNCTAD Geographical Spread Indices, w artykule zbadano kilku graczy obsługi naziemnej oraz zaproponowano nową typologię tej obsługi, zgodną z kierunkiem eks­pansji międzynarodowej: najważniejszych globalnych braczy w branży, kluczowe mię­dzyregionalne i międzynarodowe lotniska oraz najważniejsze międzynarodowe i lokalne centra obsługi naziemnej. Uwzględniając portfel produktów, autorki artykułu tworzą jed­nocześnie dwuwymiarową siatkę umożliwiającą analizę ewolucji branży obsługi naziem­nej w celu ukazania międzynarodowej ekspansji kluczowych zawodników w różnych usługach tej obsługi. Powołując się na wzrost organiczny oraz przykłady konsolidacji, założono rozwój branży w stronę wieloproduktowych firm obsługi naziemnej obecnych we wszystkich regionach świata. 
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Airline Ground Services. Ground Handling Growth, 2014, http://ags-airlinegroundser-vices.com/previous-issues/airline-ground-services-summer-2014/handling-growth.
2.Muller J. et al., Restructuring of the European Ground Handling Market after the EU Market Liberalization, 2008, http://userpage.fu-\erlin.deHmueller/gapprojekt/ downloads/gap _papers/Groundhandling_ 02 _ 02 _ 08.pdf.
3.Burghouwt G. et al., Lessons Learnt from the Market for Air Freight Ground Handling at Amsterdam Airport Schiphol, "Journal of Air Transport Management" 2014, Vol. 41.
4.Meersman H. et al., Ground Handling in a Changing Market. The Case of Brussels Air-port. Research in Transportation Business & Management, 2011, No. 1 (1).
5.World Trade Organisation. Air Transport and the GATS, 2007, www.wto.org/english/ res_ e/booksp _ e/airtransport_ 2005 _ e.pdf.
6.International Civil Aviation Organisation. Airport Economics Manual. Doc 9652- third edition, 2013, www.icao.int/sustainability/documents/doc9562 _ en.pdf.
7.Aeroport Nice. Ground Handling Services, http://btob.nice.aeroport.fr/Professionals/ AIRLINES-SERVICES/Ground-Assistance/Ground-handling-categories.
8.ACR. Study on the Impact of Directive 96167/EC on Ground Handling Services 1996 - 2006, Final Report, 2009, http://ec.europa.eu/transport/modes/air/studies/doc/air-ports/2009 _ 02 _ground_ h anding. pdf.
9.CAPA. Airport Ground Handling - Industry Overview 2014. Part 1: Liberalisation, Efficiency & Compensation, 2014, http://centreforaviation.com/analysis/airport-ground-handling--industry-overview-20 14-part -1-liberalisation-efficiency--co m-pensation-195301.
10.European Commission. European Commission Withdraws Amended Proposal for a Re-gulation on Ground Handling Services at EU Airports, 2014, www.kennedyslaw. com/ article/ groundhandling/.
11.NATA. Benefits of U.S. Model Allowing Competition Among Privately Owned Airline Service Companies over European Model of Restrictive Access, 2014, www.nata. aero/data/images/europeanairportmodelwhitepaper _OOO. pdf.
12.Paulus N.C., Ground Handling Regulation in India, 2011, http://stanleypaulus.com/ downloads/ ARP.pelf.
13.CAPA. Third Party Ground Handling Business in India Could Increase by $130 Million Overnight, 2014, http://centreforaviation.com/analysis/third-party-ground-hand-ling-business-in-india-could-increase-by-usdl 30-million-overnight-161630.
14.Results of the Public Survey on the Trade in Services Agreement, 2014, http://trade. ec.europa.eu/doclib/docs/2014/may/tradoc_l52464.pdf.
15.Gerden E., Russia Plans to Invest Billions Into Its GSE Industry, 2014, www.aviation-pros.com/article/11694451/by-eugen-gerden.
16.International Civil Aviation Organisation. Appendix 5: ICA O Template Air Service Agre¬ement, 2009, www.icao.int/Meetings/ AMC/MA/1CAN2009/templateairservice¬sagreements. pdf.
17.Savaser C., Ground Handling Exceptions for Foreign Air Carriers in Turkey, 2014. www. martindale. com/aviation-aerospace-law /article_ 20 56246 .htm.
18.United Nations Conference on Trade and Development. World Investment Report 2009:
19.Transnational Corporations, Agricultural Production and Development, New York and Geneva, UNITED NATIONS PUBLICATION, 2009, http://unctad.org/en/pag¬es/PublicationArchive.aspx?publicationid=7 43.
20.Ćervinka M. - Śvąjdova L., Globalization and Postglobalization Trends in Tourism and Aviation Transport, Globalizacia a jej socialno-ekonomicke Dósledky '11 Sbornik z mezinarodni vedecke konference, 2011.
21.Kasprzak T., Biznes i technologie informacyjne - perspektywa integracji strategicznej, Nowy Dziennik, Warszawa, 2003.