Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.119-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 119 2015
The Optimization of Port Charge Rates on Inland Waterways
(Optymalizacja stawek opłat portowych na drogach wodnych śródlądowych)

Autorzy: Anatoliy M. Kholodenko
Odessa National Maritime University, Faculty of Economy and Management, Department of Economic Theory and Cybernetics

Mykola A. Vereschaka
Odessa National Maritime University, Faculty of Port Engineering, Department of Hoisting Machinery Engineering and Port Technology Equipment
Słowa kluczowe: stawki opłat portowych żegluga śródlądowa porty śródlądowe optymalizacja
Rok wydania:2015
Liczba stron:13 (113-125)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Żegluga śródlądowa odgrywa istotną rolę w systemie transportu kraju ze względu jej zdolność do obsługi wysokich wolumenów ładunków przy niskich kosztach. Opłaty portowe są ważnym źródłem środków finansowych potrzebnych do rozwoju infrastruk­tury śródlądowych dróg wodnych i portów rzecznych. Najbardziej optymalne stawki opłat portowych mogą być określone tylko poprzez odpowiednie modele matematyczne i ekonomiczne. Takie modele są budowane i badane najpierw w formie ogólnej, kiedy to określany jest warunek konieczny optymalności stawki opłat portowych. Optymalizację stawek opłat portowych w uwzględnieniem kryterium maksymal­nego zysku przy różnych wielkościach kosztów i stawek konkurentów przedstawiono na odpowiednich wykresach. Zbudowane zostały modele optymalizacji stawek opłat porto­wych w żegludze śródlądowej dla trzech różnych możliwych głównych rodzajów zależ­ności zawinięć statków od tych stawek (liniowa, wypukła, wklęsła). Optymalne wartości stawek opłat portowych powiązanych z ilością zawinięć statków oraz wynikami finan­sowymi ustalono analitycznie. Daje to możliwość wyboru odpowiedniego typu zależ­ności dla rzeczywistych danych i określenia ich parametrów z wykorzystaniem metod statystycznych, a następnie podstawienia tych wartości do odpowiednich wzorów w celu uzyskania optymalnych wartości opłat portowych. Podejście to może być wykorzystane do wsparcia rozwój żeglugi śródlądowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Beliy O.V, A.G. Kokaev, S.A. Popov., Architecture and Methodology of Transport Sy-stems, Sankt-Peterburg 2002.
2.Blank Sh.P., A.A. Mytayshvyly, VA. Lehostaev., Economics of Inland Waterway Trans¬port, Moscow 1983.
3.Gorev A.E., Fundamentals of Transport Systems Theory, Sankt-Peterburg 2010. Kholodenko A.M., Optimization of Port Tariffs, "Development of Management on Trans¬port" 2001, No. 11, Odessa 2001.
4.Mahamadov A.R., Coordination of Different Species Transport Work, Moscow 1982. Makushev P.A., Justification of Conditions of Interaction With Ports Customers, "Methods and Tools for Managing the Development of Transport Systems 2001", No. 2, Odessa 2001.
5.Nikaido H., Convex Structures and Economic Theory, New York and London, Academic Press, 1968.
6.Ortuzar J.D., L.G. Willumsen., Modeling Transport, 3rd edition, John Willey & Sons Ltd, 2008.
7.Pravdin N.V, V Ya. Negrey, V A. Podkopayeva., Interaction of Different Species Trans-port, Moscow 1989.
8.Shulpyn L.V, I.V Mynenko, On Improvement of Tariff Transport Policy in Ukrai¬ne, "Ukraine Transport Complex: Economy, Organization, Development" 2001, No. 9-10, Kiev 2001.
9.Smehov A.A., Marketing Models of Transport Market, Moscow 1998.