Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.119-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 119 2015
The Directions of the Service Development of European Seaports Specializing in Handling Perishable Goods
(Kierunki rozwoju usług europejskich portów morskich specjalizujących się w obsłudze ładunków szybko psujących się)

Autorzy: Ludmiła Filiana-Dawidowicz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej i Transportu, Wydział Ekonomiki Transportu i Logistyki

Mykhaylo Postan
Narodowa Akademia Morska Odessa, Wydział Gospodarki i Zarządzania, Wydział Zarządzania i Marketingu w Transporcie Morskim
Słowa kluczowe: port morski usługi logistyka ładunki szybko psujące się
Rok wydania:2015
Liczba stron:13 (85-97)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule poruszono problematykę rozwoju usług świadczonych w portach mor­skich, specjalizujących się w obsłudze ładunków szybko psujących się. Przedstawiono podstawowy zakres usług świadczonych w portach morskich, zaproponowano klasyfika­cję usług przeprowadzanych w procesie obsługi ładunków szybko psujących się na tere­nie terminali kontenerowych i chłodni portowych. Przeanalizowano problemy i główne kierunki rozwoju usług w europejskich portach morskich, obsługujących ładunki szybko psujące się. Przeprowadzone badania wykazały, że w ostatnich latach w tych portach obserwowany jest intensywny rozwój w grupie usług logistycznych, a porty morskie w celu podniesienia poziomu konkurencyjności podkreślają swoje przystosowanie do kompleksowej obsługi ładunków szybko psujących się.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arduino G., D.C. Murillo, F. Parola, Refrigerated Container Versus Bulk: Evidence from the Banana Cold Chain, "Maritime Policy & Management" 2015, No. 42 (3).
2.Container Handbook. Cargo Loss Prevention Information from German Marine Insurers, GDY, Berlin 2003.
3.Drewry Maritime Research, Annual Report 2015, Global Container Terminal Operators, Drewry Publishing, London 2015.
4.Drewry Maritime Research, Reefer Shipping Market Annual Review and Forecast 2015116, Drewry Publishing, London 2015.
5.Filina-Dawidowicz L., M. Ya. Postan, Wpływ infrastruktury portów morskich na orga-nizację obsługi ładunków szybko psujących się, in: Transport w regionie Pomorza Zachodniego, eds. I.N. Semenov, A. Wiktorowska-Jasik, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, Szczecin 2013.
6.Filina L., S. Filin, An Analysis of Influence of Lack of the Electricity Supply to Refer Containers Serviced at Sea Ports on Storing Conditions of Cargoes Contained in Them, "Polish Maritime Research", 2008, No. 4.
7.Grzelakowski A.S., M. Matczak., Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem porto-wym. Podstawowe zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdy-nia 2006.
8.Klimek H., Wartość dodana w procesie produkcji usług portowych, „Studia Gdańskie", Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2009, Vol. Vl.
9.Klopott M., Tendencje na rynku morskich przewozów ładunków chłodzonych i ich wpływ na chłodnicze łańcuchy dostaw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, No. 382.
10.Kotowska I., The Analysis of Hinterlands of Intermodal Terminals in Polish Seaports. 6th International Conference on Maritime Transport, Barcelona, January 2014.
11.Mańkowska M., Instrumenty finansowe Unii Europejskiej jako narzędzie wspierania roz¬woju polskich portów morskich na przykładzie zespołu portowego Szczecin-Świ¬noujście, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Transportu i Logistyki No. 28, Uniwersytet Szczeciński 2014.
12.Pluciński M., Polskie porty morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym, Wydaw¬nictwo CeDeWu, Warszawa 2013.
13.Szwankowski S., Funkcjonowanie i rozwój portów morskich, Wydawnictwo Uniwersyte¬tu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
14.Kurlyand A.M., M. Ya. Postan, I.V Savel'eva., Analiz sovremennyh tendencij razvitija portov v sisteme smeshannyh perevozok, in: "Rozvytok metodiv upravlinnja ta go¬spodariuvannja na transporti", Odeskij Nacionalnyj Morskyj Universytet, Odesa 2013, No. 4 (45).
15.Rikoshinskij A., Rynok uslug skladov-holodilnikov morskih portov, "Logistika", Moskva 2011, No. 3.
16.http://content.portdebarcelona.cat/cntmng/d/d/workspace/SpacesStore/bf3a0556-438a- 4e9a-896c-8lc80533486c/en.TMAXCont2011.pdf, 2015 - TCB, Barcelona sea¬port, prices and service conditions.
17.http://dctgdansk.pl/upload/files/taryfa-standardowa-dct-gdansk-2015.pdf, 2015 - DCT, Gdańsk seaport, prices and service conditions.
18.www.fesco.ru/clients/schedule, 2015 - VCT, Vladivostok seaport, prices and service con¬ditions.
19.wwwl.eurogate.de/zh/ .. ./3/ ... /Preisliste_ CTH_EN_2014+08+01.pdf, 2015 - Eurogate Container Terminal, Hamburg seaport, prices and service conditions.