Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.119-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 119 2015
The Development of the LNG-Fuelled Fleet and the LNG-Bunkering Infrastructure within the Baltic and North Sea Region
(Rozwój floty zasilanej LNG oraz infrastruktury do bunkrowania paliwa LNG w regionie Morza Bałtyckiego i Morza Północnego)

Autorzy: Monika Rozmarynowska-Mrozek
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Nawigacyjny
Słowa kluczowe: statki zasilane LNG infrastruktura do bunkrowania paliwa LNG region Morza Bałtyckiego region Morza Północnego
Rok wydania:2015
Liczba stron:18 (23-40)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W ostatnich latach obserwuje się coraz większe zainteresowanie statkami napędzanymi paliwem LNG. Głównym czynnikiem, który wpłynął na rozwój tego typu napędu są regulacje zawarte w konwencji MARPOL 73/78 dotyczące ograniczenia szkod­liwych emisji z silników statkowych w regionie SECA. Zwiększone zainteresowanie stat­kami zasilanymi LNG, obserwowane zwłaszcza w regionie Morza Bałtyckiego i Morza Północnego, które należą do strefy SECA, przyczyniło się także do zwiększenia inicjatyw dotyczących infrastruktury do bunkrowania paliwa LNG. Głównym celem artykułu jest analiza rozwoju floty napędzanej LNG oraz infrastruktury do bunkrowania tego typu statków w regionie Morza Bałtyckiego i Morza Północnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Greener Shipping in the Baltic Sea, DNY, June 2010.
2.Maritime Gas Fuel Logistics. Developing LNG as a Clean Fuel for Ships in the Baltic and North Seas, Report from the MAGALOG Project, 2008.
3.Matczak M., LNG jako ładunek oraz źródło napędu dla statków morskich, "Logistyka" 2014, No. 6.
4.Mazaic S., Fuel Prices and Impact on LNG Prices, Sund Energy, LNG in BSR Project II seminar materials, 2015.
5.North European LNG Infrastructure Project, A Feasibility Study for an LNG Filling Sta¬tion Infrastructure and Test of Recommendations, Danish Maritime Authority, Co¬penhagen, 2012.
6.Rozmarynowska M., LNG jako alternatywne paliwo dla statków - aspekty techniczne,
7.ekologiczne, ekonomiczne i regulacyjne, "Logistyka" 2012, No. 5.
8.Shipping 2020, DNY Report, 2012. http://rmdc.rh.pl/rmdc-2872-samso-passenger-car-ferry, 2015. www.anthonyveder.com/home/press-release/, 2015.
9.www.bairdmaritime.com/index. php?option=com _ content&view=article&id= 1403 2: sea¬gas-heralds-new-lng-bunkering-era&catid= 114 :workboats&ltemid=209, 2015.
10.www.baltictransportjournal.com/lng/another-dual-fuel-ferry-for-destination-got-land,2176.html, 2015.
11.www.bg-group.com/480/about-us/lng/global-lng-market-outlook-2014-15/, 2015. www.ferc.gov/market-oversight/othr-mkts/lng/2013/02-2013-othr-lng-archive.pdf, 2015.
12.www.ferc.gov/market-oversight/othr-mkts/lng/ngas-ovr-lng-wld-pr-est.pdf, 2015. www.fjordline.com/Our-ships/MS-Stavangerfjord/Ship-facts/F acts/, 2015. www.lngindustry.com/small-scale-lng/20022015/Rolls-Royce-GNF -in-LNG-engine-
13.agreement-289/, 2015.
14.www.lngworldnews.com/delivery-of-helgoland-lng-ferry-delayed/, 2015. www.marinelog.com/index.php?option=com _ k2&view=item&id=6697 .containerships¬oy-opts-for-lng-for-two-newbuilds&ltemid=23 i, 2015.
15.www.meyerturku.fi/ en/meyerturku _com/media/press_ releases/press_ and_ media.j sp, 2015.
16.www.ngvglobal.com/blog/denmarks-first-lng-bunkering-facility-ready-for-fjord-line- 0703, 2015.
17.www.nyk.com/english/release/3132/003357.html, 2015. www.sabic.com/europe/en/news-and-media/news/2015/europe/20150727-Shell-an-
18.nouncement, 2015.
19.www.ship-technology.com/projects/viking-grace-ferry-finland/, 2015. www.uecc.com/Fleet/New_ Vessels.aspx, 2015. www.dnvgl.com/maritime/lng/ships.html, 2015. www.portofrotterdam.com/en/news-and-press-releases/gate-terminal-starts-construc-
20.tion-of-lng-break bulk-facility-at-the-port-of, 2015.
21.www.tem.fi/en/energy/press _releases_ energy?8952l_m=116057, 2015. www.tem.fi/en/energy/press _releases_ energy?8952l_m=116897, 2015.