Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.119-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 119 2015
The Influence of Sulphur Directive on the Ferry Market. Świnoujście-Ystad/ Trelleborg Ferry Lines -a Case Study
(Wpływ dyrektywy siarkowej na rynek promowy. Studium przypadku połączenia promowego Świnoujście-Ystad/Trelleborg)

Autorzy: Izabela Kotowska
Akademia Morska, Ekonomika i organizacja transportu
Słowa kluczowe: Dyrektywa Siarkowa Anex VI Konwencji MARPOL zrównoważony transport transport morski
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (11-20)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Transport jest sektorem gospodarki, który w znacznym stopniu przyczynia się do wzrostu globalnego zanieczyszczenia. Zdecydowana większość szkodliwych substan­cji emitowanych w wyniku działalności transportowej pochodzi ze środków transportu drogowego. Jednakże za emisję tlenków siarki jest odpowiedzialny głównie transport morski. W styczniu 2015 roku Unia Europejska na mocy dyrektywy 2012/33 I UE wprowa­dziła przepisy ograniczające zawartość siarki w paliwie żeglugowym, które przyczyniły się do wzrostu kosztów operacyjnych armatorów. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu dyrektywy siarkowej na rynek promowy. Badania zostały oparte na analizie kosztów i wielkości przewozów ładunków na linii promowej Świnoujście-Ystad/Trelleborg w I połowie 2015 r. Przeprowadzone badania wykazały, że wprowadzenie Dyrektywy Siarkowej nie przełożyło się na obniże­nie konkurencyjności połączenia promowego. 
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bengtsson S.K., E. Fridell, K.E. Andersson., Fuels for Short Sea Shipping: A Compara-tive Assessment with Focus on Environmental Impact, in: Proceedings of the Insti¬tution of Mechanical Engineers, Part M: "Journal of Engineering for the Maritime Environment" 2014, No. 228 (1).
2.Bonney J. Finnish Short-Sea Line Orders Two More LNG-Fueled Ships, "The Journal of Commerce", 2014, www.joc.com/maritime-news/container-lines/finnish-short-sea-line-orders-two-more-lng-fueled-ships _ 20140925 .html.
3.Brett D. Cost of Ocean Transport Down on Last Year Despite Sulphur Regulation, "Load¬ing List Daily News Bulletin", 2015, www.lloydsloadinglist.com/freight-directory I adviceandinsight/Cost -of-ocean-transport -down-o n- last -year-despite-sulphur-re¬gulation/6l606. htm ?utm _source= Lloyd%27 s+ Loading+ List+ Daily+ News+Bulleti n &utm _campaign=5537bd7dfa-Wed_30 _July7 _30 _ 2014&utm _ medium=email&utm _ term =O la5c244239-5537bd7dfa-256684157#.VNXDi0eG X5.
4.Bunkerworld 2015, http://www.bunkerworld.com/prices.
5.de Meyer P., F. Maes & A. Volckaert., Emissions from International Shipping in the Bel¬gian Part of the North Sea and the Belgian Seaports, "Atmospheric Environment", 2008, No. 42 (1).
6.Directive 2005/33/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 2005 amending Directive 1999/32/EC (OJ. L 191, 22.7.2005).
7.Directive 2012/33/EU of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 amending Council Directive 1999/32/EC as regards the sulphur content of marine fuels 2012/33/EU Directive (OJ. L 327, 27.11.2012).
8.Dore A.J., M. Vieno, Y.S. Tang, U. Dragosits, A. Dosio, K.J. Weston, M.A. Sutton., Mo-delling the Atmospheric Transport and Deposition of Sulphur and Nitrogen over the United Kingdom and Assessment of the Influence of SO 2 Emissions from Interna¬tional Shipping, "Atmospheric Environment" 2007, No. 41 (11).
9.DoudnikoffM., R. Lacoste., Effect of a Speed Reduction ofContainerships in Response to Higher Energy Costs in Sulphur Emission Control Areas, in: Transportation Re¬search Part D: "Transport and Environment" 2014 (27).
10.Gilbert P., From Reductionism to Systems Thinking: How the Shipping Sector Can Address Sulphur Regulation and Tackle Climate Change, "Marine Policy" 2014 (43).
11.Holmgren J., Z. Nikopoulou, L. Ramstedt, J. Woxenius., Modelling Modal Choice Effects of Regulation on Low-Sulphur Marine Fuels in Northern Europe, in: Transporta¬tion Research Part D: "Transport and Environment" 2014 (28).
12.Hongisto M., Impact of the Emissions of International Sea Traffic on Airborne Deposi-tion to the Baltic Sea and Concentrations at the Coastline, "Oceanologia" 2014, Vol. 56, No. 2.
13.IMO., Report OfThe Marine Environment Protection Committee On Its Fifty-Eighth Ses¬sion, Marine Environment Protection Committee, 2008, MEPC 58/23/Add.l.
14.Kehoe J., Z. Nikopoulou, M. Liddane, L. Ramstedt, I.G. Koliousis., Impact Study of the Future Requirements of Annex VI of the MARPOL Convention on Short-Sea Ship-ping: Task 2 Report, "SKEMA Consolidation Study. Nautical Enterprise" (Com-missioned by the European Commission), Cork, 2010.
15.Kotowska I., Short-Sea Shipping in the Light of the Idea of Sustainable Development of Transport (in Polish), Scientific Publishing House of the Maritime University, Szczecin 2014.
16.Martin F., DFDS to Invest Ł34 Million in Scrubber Technology, 2013, www.ferrynews. co.uk/news/dfds-invest-%C2%A334-million-scmbber-technology.
17.Mankowska M., The Concept of Development of Passenger Ferry Services in the Bal-tic Sea Region in Terms of the Growing Inter-branch Competition, in: Conference Proceedings from l 7th International Conference On Transport Science, Maritime, Transport and Logistics Science, Portoroz-Slovenia, 2015.
18.Notteboom T., E. Delhay, K. Vanherle., Analysis of the Consequences of Low Sulphur Fuel Requirements, ITMMA-Universiteit Antwerpen Transport&Mobility, 2010.
19.Panagakos G.P., E.V Stamatopoulou, H.N. Psaraftis., The Possible Designation of the Mediterranean Sea as a SECA: A Case Study, in: Transportation Research, Part D:
20."Transport and Environment" 2014 (28).
21.Pawłowska B., External Costs of Transport (in Polish), University of Gdańsk, Gdańsk 2010.
22.Polferries 2014, www.polferries.pl. Polferries 2015, www.polferries.pl.
23.Roueche L., Colar Line to Retrofit Exhaust Gas Scrubbers, Interferry News, 2013, www. interferry.com/node/2634.
24.Schembari C., F. Cavalli, E. Cuccia, J. Hjorth, G. Calzolai, N. Perez, F. Raes., Impact of a European Directive on Ship Emissions on Air Quality in Mediterranean Har-bours, "Atmospheric Environment" 2012 (61).
25.Shipowners under Pressure of Ecology, "Marine Observer" 2012, www.obserwator-mor¬ski.pl/artykuly /146/ Armatorzy-pod-presja-ekologii.
26.ShipPax Data, Statistical Yearbooks of ShipPax Information (2006-2014), Halmstad, Sweden: ShipPax Information.
27.ShippingChina 2015, http://en.shippingchina.com.
28.Stena Line Introduces Methanol-Fuelled Ship, 2014, www.bairdmaritime.com/index. php?option=com _ content&view=article&id= 1625 5: stena-line-introduces-metha¬nol-fuelled-ship&catid=96 :cmiseferry &!temid= 116 .
29.TT Line, 2014, www.ttline.com.
30.TT Line, 2015, www.ttline.com. Unity Line, 2014, www.unityline.pl. Unity Line, 2015, www.unityline.pl.
31.Viana M., P. Hammingh, A. Colette, X. Querol, B. Degraeuwe, I. de Vlieger, J. van Aardenne., Impact of Maritime Transport Emissions on Coastal Air Quality in Eu-rope, "Atmospheric Environment" 2014 (90).