Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.120-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 120 2015
Rozwój systemu controllingu w POL-EKO-APARATURA SP.J. – studium przypadku

Autorzy: Maciej Knasiński
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: wdrożenie controllingu rachunek kosztów zmiennych struktura przedsiębiorstwa
Rok wydania:2015
Liczba stron:16 (37-52)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedsiębiorstwo POL EKO APARATURA SP.J. w 1990 r. rozpoczęło swoją działalność od sprzedaży kilku produktów. Przez 25 lat swojej działalności znacznie rozszerzyło swoją ofertę oraz rozwinęło proces produkcyjny, nie zmieniając jednocześnie systemu księgowego. Szczegółowa i rzetelna ocena rentowności jest możliwa tylko wtedy, gdy za rozwojem przedsiębiorstwa podąża sposób pomiaru, wyceny, rozliczania i kalkulacji kosztów. W związku z tym podjęto decyzję o wdrożeniu działań controllingowych, których zadaniem jest zarówno poprawa organizacji pracy, jak i uzyskanie wiarygodnych informacji na temat kosztów i rentowności. Konieczne było zarówno wprowadzenie zmian w strukturze organizacyjnej oraz polityce magazynowej, jak i w planie kont. Opracowany także został wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów zmiennych. Celem artykułu jest przedstawienie zadań controllingu na tle wcześniejszych rozwiązań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Garrison R.H., Noreen E.W., Brewer P.C., Managerial Accounting, McGraw Hill/Irwin, New York 2010, s. 520–522 — za: B. Nita B., Sprawozdawczość zarządcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, s. 194.
2.Jemielniak D., Latusek D., Zarządzanie: teoria i praktyka od podstaw. Ćwiczenia, WSPiZ, Warszawa 2005, s. 92.
3.Major A., System controllingu w przedsiębiorstwie. Studia przypadków zastosowań w warunkach polskich, Semper, Warszawa 1998, s. 27 — za: E. Nowak, Controlling dla menedżerów, CeDeWu, Warszawa 2013, s. 49.
4.Sierocki R. Zintegrowane systemy informacyjno analityczne w realizacji systemów controllingu w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Prace Naukowe AE we Wrocławiu” nr 1101 (2006), s. 153.