Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.121-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 121 2015
Innowacje rynku usług w redefinicji działalności usługowej

Autorzy: Monika Wodnicka
Słowa kluczowe: rynek usług innowacje modele świadczenia usług
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (111-122)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł poświęcono innowacjom w usługach oraz innowacyjnym rozwiązaniom w korporacjach. Zaprezentowano w nim modele świadczenia usług jako przykład rozwiązań innowacyjnych w strukturach organizacyjnych. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy innowacji w usługach, w drugiej zaprezentowano modele świadczenia usług jako przykład rozwiązań innowacyjnych w strukturach organizacyjnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dominiak J., Innowacyjność w sferze usług, „Przegląd Geograficzny” 2011, t. 83, z. 4.
2.Gallouj C., Gallouj F., Neo-Schumpeterian Perspectives for Innovation in Services, w: Services and the Knowledge Based Economy, red. M. Boden, I. Miles Continuum, London–New York 2000.
3.Jagielski M., Innowacje w sferze usług, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, z. 130, Prace Habilitacyjne, Poznań 1993.
4.Komunikat KE ustanawiający wytyczne dla I rundy EQUAL 2003-10-13, www.funduszestrukturalne.gov.pl (dostęp 14.10.2010).
5.Miles I., Services Innovation: Coming of Age in the Knowledge-based Economy, „International Journal of Innovation Management” 2000, Vol. 4.
6.Niedzielski P., Rychlik K., Innowacje w usługach – czy można mówić o specyfice działań, w: Usługi w Polsce. Nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, red. A Panasiuk, K. Rogoziński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
7.Niedzielski P., Rychlik K., Markiewicz J., Innowacyjność przedsiębiorstw sektora usług – nowe ścieżki rozwoju, w: Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw, red. E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008.
8.Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data – Oslo Manual, third edition (OECD/EC/Eurostat, 2005).
9.Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
10.Szukalski S.M., Światowy rynek usług i perspektywy jego rozwoju w XXI wieku, w: Usługi w gospodarce światowej, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2009.
11.Thurow L.C., Creating Health. The New Rules for Individuals, Companies and Countries in a Knowledge-based Economy, Nicolas Brealey, London 2000.
12.Wodnicka M., Transgraniczny transfer usług biznesowych w globalnej gospodarce, maszynopis pracy doktorskiej.