Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/2-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 131 (2) 2018
Outsourcing usług logistycznych w niemieckim przemyśle samochodowym
(Outsourcing of logistics services in the german automotive industry)

Authors: Beata Andrzejczak
Uniwersytet Łódzki Instytut Turystyki i Rozwoju Gospodarczego
Keywords: outsourcing automotive industry multinational firms
Year of publication:2018
Page range:9 (9-17)
Klasyfikacja JEL: L84 L62 F23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article is to present the problem of outsourcing logistic services in the German auto-motive industry. The first part of the article presents: definitions of outsourcing, examples of the application of this solution in the automotive industry and the general characteristics of the capital expansion of the German car industry in the global economy. In the second part of the paper, BVL surveys and statistical data (Bundesvereinigung Logistik e.V.) on outsourcing supply logistics, production and distribution logistics in the German automotive industry, and the ranking of the largest companies providing services to the German automotive industry in the framework of con-tract logistics were analyzed
Download file

Article file

Bibliography

1.Coyle, J.J., Bardi, E.J., Langley, C.J. Jr. (2007). Zarządzanie logistyczne. Warszawa: PWE.
2.Gay, Ch.L., Essinger, J. (2002). Outsourcing strategiczny, koncepcja, modele i wdrażanie. Kra-ków: Oficyna Ekonomiczna.
3.http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/outsourcing.html (12.11.2017).
4.http://stat.gov.pl/ (12.06.2017).
5.http://unctad.org/en/Docs/wir2004_en.pdf (12.11.2017).
6.http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx (12.11.2017).
7.Juścimski, S. (2011). Outsourcing w zarządzaniu logistycznym. Lublin: Wydawcnistwo Polihymia.
8.Klaus, P., Kille, C., Schwemmer, M. (2011). Top 100 in European transport and logistics services: market sizes, market segments and market leaders in the European logistics industry. Hamburg: DVV Media Group, 2011/2012.
9.Kopczyński, T. (2010). Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Warszawa: PWE.
10.Resner, A. (2016). Determinanty lokalizacji centrów usług outsourcingowych w Polsce. Pelpin: Wydawnictwo Bernardinum.
11.Schwemmer, M. (2016). Top der Logistik 100 2016/2017, Marktgrosse, Marktsegmente, Markt-fuhrer eine Studie der Fraunhofer Arbeitsgruppe für Supply Chain Services SCS. Ham-burg: DVV Media Group GmbH.
12.Szukalski, S.M., Wodnicka, M. (2016). Metodyka przygotowania procesów i ocena efektywności. Warszawa: Difin.
13.Trocki, M. (2001). Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej. Warszawa: PWE.