Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/1-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 131 (1) 2018
Cyfryzacja przestrzeni organizacyjnej – w kierunku streamingu
(ORGANIZATIONAL SPACE ORGANIZATION – A DIRECTION OF STREAMING)

Authors: Wojeciech Cieśliński
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Zakład Organizacji i Zarządzania
Keywords: transformation digitization streaming value organizational space
Year of publication:2018
Page range:12 (79-90)
Klasyfikacja JEL: M15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This publication describes the target model of digital transformation of sports enterprises, which takes into account three mechanisms of this transformation: resource conversion, convergence of processes and building with the use of modern technologies, organizational mechanisms of stream-ing value flows.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bazewicz, M., Collen, A. (1995). Podstawy metodologii systemów ludzkiej aktywności i informaty-ki. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
2.Biernat, P., Cieśliński, W. (2016). Zastosowanie ICT i augmented reality w inteligentnym rozwoju przedsiębiorstw. Organizacja i Zarządzanie, 93, 31–40.
3.Chomiak-Orsa, I. (2013). Zarządzanie kapitałem relacyjnym w procesie wirtualizacji organizacji: podejście modelowe. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-wiu.
4.Cieśliński, W. (2015). Poszerzanie przestrzeni organizacyjnej – ICT i Augmeneted Reality jako narzędzia rozciągania łańcuchów wartości. W: K. Perechuda, I. Chomiak-Orsa (red.), Wie-dza i informacja w akceleracji biznesu. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
5.Cieśliński, W., Głowicki, P. (2016). Cyberspace of Enterprises – Polish Enterprises’ Development Model – Process Orientation. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-wiu, 421, 72–81.
6.Cieśliński, W., Idzikowski, W., Perechuda, I., Głowicki, P. (2017). Model of conversion and re-converion of capital management of organizational space towards innovatin. W:
7.A.P. Balcerzak, I. Pietryka (red.), 9th International Conference on Applied Economics Con-temporary Issues in Economy. Toruń: Institute of Economic Research.
8.http://home.agh.edu.pl/~opal/sieci/instrukcje/stream.pdf/10/2017 (4.04.2017).http://www.w3.org/ – TIM BERNERS-LEE 2006-07-27, LAST CHANGE 2009/06/18 (4.04.2017).
9.http://www.e-azs.pl (4.04.2017).
10.https://www.pb.pl/w-gospodarce-4-0-jest-miejsce-dla-wszystkich-898687/02/2018.
11.Kopecka-Piech, K. (2015). Leksykon konwergencji mediów: Kraków: Universitas.
12.Łapczyński, M. (2016). Hybrydowe modele predykcyjne w marketingu relacji. Kraków: Wydawnic-two Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
13.Martyniak, Z. (1985). Inwentyka przemysłowa. Warszawa: PZWZ.
14.Perechuda, K. (1999). Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem. Wrocław: Wydawnic-two Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
15.Perechuda, K., Hołodnik, D. (2016). Strumieniowanie energii klienta. Transmisja znaczeń. War-szawa: CeDeWu.
16.Wilkin, J. (2006). Człowiek w ekonomii, czyli o konwersji zasobów ludzkich w kapitał. W: K. Szafraniec (red.), Jednostkowe i społeczne zasoby wsi. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.
17.w3.org (4.04.2017).
18.www.e-science.pl/01.2018.
19.www.e-azs.pl/01.2108.