Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 117 2015
Aktywność polskich przedsiębiorstw w kanałach mobilnym i społecznym – aspekt marketingowy
(The activity of polish companies in mobile and social channels – the marketing perspective)

Authors: Robert Kutera
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Łukasz Łysik
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keywords: social media mobile media marketing activity of Polish companies
Year of publication:2015
Page range:10 (231-240)

Abstract

In the article authors present the current situation of Polish companies vs new important trends: mobile technology and social media. The study is becoming an incentive to a debate on the reasons which motivated contemporary marketers to use this solutions. This paper is part of a project funded by the National Science Centre awarded on the basis of the decision number DEC-2011/03/HS4/04291.
Download file

Article file

Bibliography

1.Kietzmann J., Canhoto A. (2013), Bittersweet! Understanding and Managing Elec-tronic Word of Mouth, „Journal of Public Affairs”, 13(2).
2.Łysik Ł., Kutera R. (2011), Mobilne społeczności w procesach komunikacji marketin-gowej, Prace Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
3.Łysik Ł., Kutera R., Machura P. (2014), Zero Moment of Truth: a new Marketing Chal-lenge in Mobile Consumer Communities, Proceedings of the European Conference on Social Media: ECSM 2014, Academic Conferences Limited.
4.Machura P. (2014), Wybrane aspekty pomiaru zaangażowania członków mobilnych społeczności konsumenckich, referat na konferencji „Informatyka 2 Przyszłości”, UW, Warszawa.
5.Marsden P.V., Wright J.D. (2010), Handbook of Survey research, Emerald, Bingley.
6.Muntinga D.G., Moorman M., Smit E.G. (2011), Introducing COBRAs, „International Journal of Advertising”, 30(1).
7.Szulc R., Ciszewski P. (2013), Marketing sąsiedztwa – stosowanie metod komunikacji mobilnej w działaniach marketingowych, „Marketing i Rynek”, nr 9.
8.Toffler A. (1997), Trzecia fala, PIW, Warszawa.
9.Jones K. (2014), The 2014 Mobile Landscape: 25 Statistics That Will Drive The Future of Mobile Marketing, http://www.searchenginejournal.com/2014-mobile-landscape-25-statistics-will-drive-future-mobile-marketing-infographic/89507/.
10.O’Dell J. (2010), New Study Shows the Mobile Web Will Rule by 2015, http://mashable.com/2010/04/13/mobile-web-stats/.